SwCG Swedish Consulting Group vinner attraktivt ramavtal med SKL

SwCG Swedish Consulting Group har efter en tuff upphandling vunnit stora delar av det attraktiva ramavtalet med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2016 som innefattar IT-konsulter med fokus på digitalisering och informationssäkerhet.

 

Upphandlingen är indelad i sju geografiska anbudsområden som tillsammans omfattar Sverigesalla län. Swedish Consulting Group la anbud på fem av dessa områden och tilldelas nu ramavtal för samtliga områden. Syftet med upphandlingen är att få till ett användbart ramavtal som täcker en stor del av kommunernas och landstingens behov av extern IT-kompetens. Efterfrågan på IT-konsulttjänster är otroligt hög och beräknas växa ytterligare de närmsta åren. Med anledning till detta vill SKL få tillgång till spetskompetens och detta görs med hjälp av framstående underleverantörer. Swedish Consulting Group samarbetar med flera underleverantörer och de är överväldigade över den kapacitet och tillgång det innebär. Detta resulterar även i att de får en stor bredd och kan vara starka på flera andra orter runt om i Sverige. 

För att få till den högsta spetskompetensen hos IT-konsulterna har SKL krav på att leverantörerna ska kunna leverera tjänster inom sju olika kompetensområden: verksamhetsutveckling och strategi, ledning och styrning, systemutveckling/-förvaltning och infrastruktur, arkitekter, informationssäkerhet, användbarhet, information och webb och slutligen användarsupport. Med anledning till detta är Swedish Consulting Group otroligt stolta över att ha fått det här förtroendet och får leverera IT-konsulter till SKL i stora delar av landet. 

– Swedish Consulting Group har alltid en ambition för varje sökt och vunnet avtal. Vi skall medvetengöra svenska kommuner och landsting om möjligheterna med avtalet, tillgängliggöra en större del av marknaden och förenkla affären för såväl beställare som inköpare. I förlängningen innebär detta eftertraktat samhällsvärde, nämligen påtagligt effektiva och kostnadsbesparande lösningar,säger Mikael Fredman, VD Swedish Consulting Group. 

Ramavtalsstart är beräknad till den 1 juli 2018 och gäller inledningsvis i två år med möjlighet till förlängning i två år. 

Läs om vilka avropsberättigade parter som ingår i upphandlingen här: 
https://www.sklkommentus.se/globalassets/inkopscentral/ramavtal/filer-och-block/litteratur/bilaga-01-avropsberattigade-parter.pdf 

För mer information, vänligen kontakta: 
Lotta Hardless
Affärsmäklare
+46 739 71 77 66
Lotta.Hardless@swcg.co

Senaste uppdragen

Connecta med oss för att hålla dig uppdaterad med nya jobb.

Alla jobb
Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor