facebook tracking

Lights in Line - ”det handlar om tillgängligheten av dina IT-system”

SwCG har träffat Bo Svensson på Lights In Line i Stockholm

​Vår affärsidé är att tillföra kvalitetssäkring hos våra kunder avseende IT-systemens tillgänglighet och svarstider. Vi är geografiskt placerade i Stockholm och våra kunder finns över hela Norden.

Företaget startades 2006 och främsta skälet var att vi såg ett behov av att i proaktivt syfte genom prestandatester kvalitetssäkra IT-system INNAN produktion. Alltså för att undvika ”överaskningar” i form av seghet i applikationen. Numera utför vi prestandatester och övervakning av IT-system framför allt som tjänster, kunden vet kostnaden i förväg.

Behovet av våra tjänster ökar stadigt, kunderna ser fördelarna i att ha en kompetent och oberoende partner avseende kvalitetssäkring av IT-system.

Vi älskar utmaningarna i problemlösningen att visa för kunden var i infrastrukturen/applikationen det uppstår problem. Och det som upplevs som mest positivt är att bidraga med att användarna av IT-systemen får bättre tillgänglighet och svarstider av systemen.

Vi vänder oss till alla företag i Norden som har någon IT-baserad lösning som man vill ha bättre koll på, och tjänsterna är anpassade till vilken nivå kunderna önskar av vårt engagemang.

Vi är unika på marknaden med följande utbud inom kvalitetssäkring:

  • Verktygs oberoende avseende prestandatestverktyg, från Microsofts Visual Studio, Hp s loadrunner till opensource som Jmeter.
  • Hjälp med problemlösning vid plötsligt långsamma IT-system,
  • Leverans av Prestandatester-Övervakning som tjänster, dagliga -veckovisa och månatliga genomgångar skriftligt muntligt.

läs mer om Lights in Line på www.lightsinline.com

Teamtailor

Karriärsida från Teamtailor