Analytiker Regional Kvalitetsregisterplattform - Region Skåne (4195)

 

Publicerad: 2020-12-21

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne bedriver ett arbete med att skapa Direktöverföring av medicinsk data till de Nationella Kvalitetsregisterna. I detta arbete ingår, i direkt samverkan med klinisk personal i verksamheten, bl.a. kravanalys och mappning av registervariabler och medicinsk data i syfte att skapa ett automatiskt flöde från journalsystem till nationella registerplattformar.

Önskad roll: 

Personen skall tillsammans med utvecklare, som team, självständigt driva arbetet med Direkt-överföringar för olika Kvalitetsregister i Region Skåne. Detta innebär att leda workshops, dokumentera och specificera journaldata, omsätta informationen till affärslogik samt utveckla och leverera lösningar. Arbetet bedrivs i nära samarbete med vårdpersonal i olika verksamheter samt SDV program och förvaltning för ev. behov av nya variabler/datapunkter.

Önskad kompetens: 

Analysförmåga - mycket god förmåga att kunna leda och delta i kravdiskussion och analys kring vårdprocesser och journalföring tillsammans med klinisk personal i syfte att specificera journaldata och logik för kvalitetsregister.
Direktsamverkan med verksamhet – mycket god förmåga att självständigt kunna samverka och samarbeta med såväl klinisk som teknisk personal kring utveckling, test och leverans till kvalitetsregister.
Databasutveckling – samarbeta med och bistå teamets utvecklare under utvecklingsprocessen ur ett kravhanteringsperspektiv.
Erfarenhet - Mycket god insikt och förståelse kring journalsystem, journalföring, vårdförlopp och processer. Erfarenheter av Kvalitetsregister meriterande.
Teknik - God förståelse för databasutveckling med Microsoft SQL Server samt SSIS.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-12-31
Omfattning: 50%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4195

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor