Arkitekt identitets- och åtkomsthantering - Region Skåne (4206)

 

Publicerad: 2021-01-13

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har för avsikt att ta fram en referensarkitektur tillsammans med konkreta arkitekturer för ledning, styrning och utveckling av identitets- och åtkomst hantering.

En referensarkitektur är en arkitektur som används som en mall för att skapa konkreta arkitekturer innehållande riktlinjer och principer för systems lösningsarkitekturer.
Region Skånes har samarbeten med en rad svenska myndigheter, organisationer och företag. Region Skånes referensarkitektur för identitets- och åtkomsthantering ska baseras på vedertagen standard och inspireras av bla INERAs referensarkitektur och bör innehålla:
- Referensmodell som definierar de termer och begrepp som används och hur de förhåller sig till varandra.
- Övergripande riktlinjer och principer som bestämmer lösningsarkitektur för system i linje med Region Skånes långsiktiga mål.
- Konkret teknisk arkitektur, innehållande riktlinjer, tekniska principer, krav och komponenter som stöd för införande (projekt) och användning (drift).

- Anvisningar och beskrivningar som stöd till Region Skåne olika verksamheter tex utvecklingsprojekt, driftsleverantörer, systemansvariga mfl.

I rollen ingår också att bidra med expertis till vårt stora införandeprojekt SDV i frågor rörande vår IAM-arkitektur.

Önskad roll: 

Region Skåne har en etablerad IAM och MIM miljö. Inom Region Skåne pågår sedan något år ett moderniseringsarbete av IT-miljön där flera stor projekt tillför nya behov och krav.
Du kommer att vara en del av ett arkitekturteam som ansvarar för Region Skåne samlade arkitektur där arkitektur och lösning ingår för identitets- och åtkomsthantering i vår IT-miljö och till våra samarbetsparters och kunder. Din roll kommer att sammanhålla arkitekturarbetet kring Region Skåne identitets- och åtkomsthantering och vara stöd till bla Koncernstab kansli (informationssäkerhet) och våra IT-projekt.

Dina uppgifter kommer att omfatta:
• Utforma en referensarkitektur tillsammans med konkreta arkitekturer för styrning och utveckling av identitets- och åtkomsthantering.
• Samla in verksamhets- och funktionskrav inom identitets- och åtkomsthantering.
• Utforma riktlinjer, principer, regler, krav och processer inom identitets- och åtkomsthantering ur ett verksamhets- och tekniskt perspektiv.

• Referensmodell som definierar de termer och begrepp som används och hur de förhåller sig till varandra.
• Konkret teknisk arkitektur, innehållande riktlinjer, tekniska principer, krav och komponenter som stöd för införande och användning.
• Anvisningar och beskrivningar som stöd till Region Skåne olika verksamheter tex utvecklingsprojekt, driftslevernatörer, systemansvariga mfl.
• Dokumentera arkitektur i Sparx EA.
• Dokumentera i Office365.

Önskad kompetens: 

• Identitets- och åtkomst hantering.
• Säkerhetsarkitektur.
• Kunna analysera komplexa problem, beskriva och föreslå lösning inom området identitets- och åtkomsthantering.
• Automatisk identitets-, roll och gruppetablering baserat på verksamhetsregler, processflödenlämpliga principer och moderna metoder.
• Integration och synkronisering av innehåll i kataloger och andra auktoritetskällor.
• Stödja projekt och införande av identitets- och åtkomsthanteringslösningar lokalt och i molnlösningar.
• Dokumenterad kompetens och erfarenhet i en relationsbyggande konsultroll.
• Erfarenhet av att göra analyser, beskrivningar och dokumentera.

• Lång erfarenhet av arkitektur (referens- och lösningsarkitektur) inom identitets- och åtkomsthantering.
• Kunna stödja olika roller inom Region Skåne att nuvrande identitets- och åtkomsthanteringsmiljön är optimal och effektiv (säker).
• Erfarenhet av att utveckla strategier och färdplaner samt att säkerställa leverans i enlighet med bästa praxis, beprövade processer och metoder.
• Solid erfarenhet av komponenter i en identitets- och åtkomsthanteringsmiljö baserat på teknik från ledande leverantörer tex Microsoft.
• Sparx EA och Office365.

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-06-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4206

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor