Systemutvecklare/-förvaltare och infrastruktur, nivå 3 - SKL/Region Stockholm

Publicerad: 2021-02-17


Bakgrund

Detta är ett avrop publicerad under SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal IT-konsulttjänster 2016 där SwCG är ramavtalsleverantör. Vi söker en partner som åtar sig uppdraget i sin helhet.

SF IT behöver stärka i leveransen av Kringsystem till Journalsystem. Under 2021-2022 kommer avdelning Infrastruktur och Drift inom SF IT ha behov av konsultstöd som under avtalsperioden uppskattas till ca 3000 timmar (2 FTE).

Allmän information

Serviceförvaltningen IT:s organisationsnummer 232100-0016, SF IT (Serviceförvaltningen IT) är Region Stockholms gemensamma IT-organisation. Grunduppdraget innebär att leverera säker och pålitlig IT-drift, ansvara för och modernisera IT-infrastrukturen, medverka till lösningar för framtidens hälso- och sjukvård samt svara för gemensam upphandling av IT-tjänster. SF IT erbjuder också ett helhetsansvar för IT samt tillgång till IT-specialister och metodstöd.

Detta uppdrag gäller två stycken konsulter med option på ytterligare en.

Omfattning

Uppdraget omfattar två konsulter till 100% av en heltidstjänst för respektive konsult för utförande av beskrivet uppdrag. Jourberedskap och planerad övertid (servicefönster) förekommer.

Kontraktet löper under sex månader från och med att kontraktet har undertecknats av båda parter. Serviceförvaltningen IT har därefter ensidig rätt och som option att förlänga kontraktet upp till ytterligare sex månader. Förlängning kan ske vid flera tillfällen men kontraktstiden kan sammantaget uppgå till högst 1 år. 

Ort för utförande

Uppdraget ska utföras på plats SF IT lokaler. Möjlighet till arbete på distans finns.

Uppdraget

SF IT har för avsikt att säkra driften av kringsystem tuill journalsystemet. Under 2021-2022 kommer avdelning Infrastruktur och Drift inom SF IT ha behov av konsultstöd som under avtalsperioden uppskattas till cirka 900 timmar med option att förlänga ytterligare upp till 900 timmar.

Kompetensnivå

Leverantören ska tillhandahålla en konsult som befinner sig på nivå 3 enligt definition i Ramavtalet.

Nivå 2 

- Kunskap – har utbildning inom området, viss svårighetsgrad 

- Erfarenhet – 1-3 år som konsult inom aktuellt område, har deltagit i eller utfört ett flertal liknande uppdrag 

- Ledning – kräver arbetsledning  

- Självständighet – kan självständigt utföra avgränsade arbetsuppgifter  

Nivå 3 

- Kunskap – hög kompetens inom området  

- Erfarenhet – 4-8 år som konsult inom aktuellt område, är förebild för andra konsulter på lägre nivå. Har befunnit sig på nivå 2 under minst 2 år.  

- Ledning – tar ansvar för delområde, kan leda en mindre grupp 

- Självständighet – kan arbeta självständigt

Krav på konsult

Konsulten ska ha dokumenterad erfarenhet av liknande uppdrag.

Bifoga CV-dokument i ansökan.

Konsulten ska ha

En senior tekniker inom MS Windows med hög kompetens inom databasdrift i en virtuell applikationsmiljö.

Dokumenterad erfarenhet av drift av MS Windows server 2012 och nyare. IIS, felsökning och optimering.

God kännedom av T-SQL.

Stor erfarenhet av SQL-applikationsdrift

Dokumenterad erfarenhet av att hantera certifikat.

Mycket god förmåga till problemlösning, analys och felsökning.

Dokumenterad erfarenhet av arbete med olika tekniska miljöer och drifttjänster samt erfarenhet med server, lagring, nätverkskommunikation, IPtelefoni samt livcykelhantering.

Dokumenterad erfarenhet av att arbeta i projekt som berör livcykelhantering för både infrastruktur och mjukvara med lyckad resultat i projekten.

Erfarenhet av komplexa IT-miljöer

Konsulten bör ha

Dokumenterad erfarenhet av arbete med Backupsystem Rubrik.

Dokumenterad erfarenhet av arbete med övervakningssystem OP5.

Dokumenterad erfarenhet av arbete enligt ITIL processer.

Dokumenterad erfarenhet av arbete med olika typer av vårdprocesser.

Dokumenterad erfarenhet av att underhålla befintliga SSRS rapporter samt byggande av nya.

Sista svarsdag: 2021-03-02

Startdatum: Snarast

Uppdragstid: Maximalt ett år från och med att kontraktet har undertecknats.

Pris: Konkurrensutsatt.

Observera att uppdraget kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor