Förvaltningsetablering Digitalisering IT och MT/SDV-förvaltning - Region Skåne (4287)

 

Publicerad: 2021-02-22

Uppdragsbeskrivning: 

Digitalisering IT och MT (IT/MT) är Region Skånes nya förvaltning och består sedan årsskiftet 2019/2020 av en sammanslagning av avdelningen för Digitalisering och IT samt av verksamhetsområdet Medicinsk teknik (MT). Syftet med den nya förvaltningen är att på ett bättre sätt kunna tillvarata möjligheterna inom den eskalerande utvecklingen inom digitaliseringsområdet, och för att samla resurserna i samband med införandet av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV).

För mer information om SDV-programmet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/

Förvaltningens uppdrag blir att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö genom att bland annat utveckla och införa nya e-hälsotjänster parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår även förvaltning och support av befintliga och kommande system. Det medicintekniska verksamhetsområdet (MT) i förvaltningen arbetar med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.

Den nya förvaltningen kommer består av drygt 300 medarbetare och finns representerad på samtliga sjukhusområden i Skåne. Verksamhetsområde (VO) SDV är en del av den nya förvaltningen och kommer att innehålla sex enheter. Enheterna kommer successivt att byggas upp till att bestå av cirka 130 medarbetare.

Digitalisering IT och MT/SDV Förvaltning söker nu en leverantör som kan leverera ett team av kompetenser och strukturkapital som ett helhetsåtagande som stöd i etableringen av SDV Förvaltning.

Önskad roll: 

Leverabler

Organisation och processer.
• Definiera roller och ansvar och ta fram rollbeskrivningar och stöd vid urval i rekryteringsprocess.
• Designa strukturer och processer för regional styrning och förvaltning av SDV Förvaltning
o Beredning av behov
o Design av förändringar
o Implementering av förändringar
o Användarstöd

• Förankring, synkning och samarbete med befintlig styr och förvaltningsmodells-gruppering
• Etablering av regional process för behovshantering utifrån SDV Förvaltning för Digitalisering IT och MT
• Säkra gränssnitt mellan SDV Förvaltning och övriga delar inom Digitalisering IT och MT
o VO IT - drift
o VO MT -medicinteknisk utrutsning
o VO Utveckling – test/kvalitet

• Säkra gränssnitt mellan SDV Förvaltning och klinisk styrning & förvaltning av SDV

Arbete sker i samarbete med verksamhetschef för verksamhetsområde SDV inom Digitalisering IT och MT

Önskad kompetens: 

Kompetenser som levererar fastprisåtagande skall ha:
- Goda ledaregenskaper.
- Hög analytisk förmåga
- Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
- Erfarenhet av digitalisering inom hälso- och sjukvården i en organisation liknande Region Skåne
- Goda struktur & processkunskaper inom förvaltningsetableringar
- Mycket god förståelse och erfarenhet av att verka i en offentlig verksamhet likt Region Skåne

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2021-09-30
Omfattning: Helhetsåtagande
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: HelhetsåtagandeSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4287

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor