Projektledare SDV Utrullning - Region Skåne (4289)

 

Publicerad: 2021-02-22

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett större antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer ca 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till hösten 2021.
Utrullningen hålls samman med träning av 30 000 medarbetare och successiv överlämning till SDV Förvaltning av lösningen.

https://vardgivare.skane.se/kompetens-utveckling/projekt-och-utvecklingsarbete/sdv/

SDV söker nu en projektledare för att driva utrullning av Vårdval, Hälsoval och vård upphandlad via LOU till Skånes offentligt finansierade privata vårdgivare.
Geografiskt utgår projektet från Medicon Village i Lund, utrullning sker dock i hela Skåne varför resor inom regionen kommer att krävas.
Du rapporterar till projektledaren för projekt Utrullning Privata vårdgivare.

Önskad roll: 

SDV-programmets utrullningsorganisation är ansvarig för att säkerställa en lyckad utrullning av SDV till såväl offentligt som privat drivna vårdgivare. Föreliggande roll avser utrullning till privata vårdgivare, vilken drivs i ett eget projekt ”Utrullning Privata vårdgivare” inom utrullningsorganisationen. Merparten av utrullning till privata vårdgivare planeras pågå från januari till december 2022 och utrullningstakten kommer periodvis att vara mycket hög.


Rollen innebär ansvar för planering och genomförande av utrullning av SDV, för en eller flera vårdkategorier, till ett stort antal verksamheter inom offentligt finansierad privat vård. Exempel på vårdkategori är vårdcentraler, barnavårdscentraler, barnmorskemottagningar och psykoterapi.

Utöver planering och genomförande kommer du även att medverka i förberedande aktiviteter både inom projektet och externt till de mottagande verksamheterna. Internt rör det sig om t.ex. framtagning av strategier, processer och dokument som behövs för att säkra en framgångsrik utrullning. Externa förberedelser omfattar bl.a. kommunikation och uppföljning kring de mottagande verksamheternas utbildningsaktiviteter, planering och förändringsarbete, tekniska validering, mm. Även inom de förberedande aktiviteterna kommer du att få egna ansvarsområden att driva.

Till din hjälp, inom projekt Utrullning Privata vårdgivare, står bl.a. projektledning, övriga projektledare, ett flertal kliniska resurser från relevanta yrkeskategorier, kommunikations- och träningskoordinatorer, med vilka du kommer att ha ett nära samarbete. Du kommer även att arbeta nära övriga delar av SDV-programmet, bl.a. funktionella och tekniska delar, SDV-Förvaltning m.fl. intressenter.

I uppdraget ingår kompetensöverföring till Slutkundens egen personal och dokumentation av genomfört uppdrag. Utöver ovanstående ska du vara med och främja och bibehålla en positiv och konstruktiv inställning till SDV, både internt och externt.

Önskad kompetens: 

Rollen kräver stor noggrannhet samt förmåga att snabbt sätta sig in i ett problemområde och prioritera aktiviteter. Social kompetens och vana av team-work är viktiga aspekter vid val av kandidat.

För denna roll krävs en projektledare med:
- Vana att jobba i större projekt
- Vana och intresse av att hantera en komplex intressentmiljö
- Mycket goda ledaregenskaper
- Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
- Stort driv

- Precision i kvalitet och tid för sina egna leveranser
- Sinne för ordning och reda men samtidigt en pragmatisk och lösningsorienterad inställning
- Långsiktighet och stresstålighet
- God IT- och mjukvaruförståelse
- Navigeringsförmåga mellan verksamhet och teknik
- God social kapacitet och verbal kommunikationsförmåga
För denna roll det av stor nytta med:
- Tidigare erfarenhet av utrullningar / lanseringar
- Tidigare erfarenhet av förändringsarbete
- Tidigare erfarenhet av att driva projekt i liknande organisation som Region Skåne

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2022-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4289

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor