IT-strateg/Teknisk projektledare - SKL/Upphandlingsstöd SDK till SKI

Publicerad: 2021-02-23


Bakgrund

Detta är ett avrop publicerad under SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtal IT-konsulttjänster 2016 där SwCG är ramavtalsleverantör. Vi söker en partner som åtar sig uppdraget i sin helhet.

Det finns ett pågående projekt inom SKR-koncernen, Säker digital kommunikation (SDK), som syftar till att skapa förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information. Tjänsten erbjuder säkert och effektivt informationsutbyte mellan verksamheter inom offentlig sektor till exempel vård, socialtjänst och skola.

Omfattning

Uppdraget gäller för en period om sju månader med möjlighet till förlängning i upp till 5 månader. Förlängning sker på SKIs initiativ och senast 30 dagar innan kontraktet löper ut. Med start snarast möjligt men senast 2021-03-20.

Uppdragets omfattning uppskattas till 30-50% av en heltidstjänst och SKI har möjligheten att styra den procentuella omfattningen från månad till månad under kontraktstiden.

Ort för utförande

Uppdraget ska genomföras på plats i SKIs lokaler i Stockholm eller på distans enligt överenskommelse under rådande pandemi. 

Uppdraget

Den roll som efterfrågas för det aktuella uppdraget kan beskrivas som "Upphandlingsstöd med teknisk kompetens” vilket kan definieras som en blandning mellan rollerna Teknisk projektledare och IT-strateg. 

Uppdraget består i huvudsak av att driva förstudien för upphandlingen framåt tillsammans med upphandlingsteamet. Exempel på arbetsuppgifter är att:

Utreda, analysera och driva frågor kopplat till ramavtalsupphandlingen utifrån tekniska- och regelmässiga förutsättningar som tas fram av Inera och DIGG.

Tillsammans med upphandlingsteamet successivt klarlägga hur olika faktorer kan komma att påverka ramavtalsupphandlingens omfattning och upplägg.

Förbereda material och underlag till ramavtalsupphandlingen där det är möjligt, samt föra dialog med leverantörer och referensgrupp.

Kompetensnivå

Leverantören ska tillhandahålla en konsult som befinner sig på nivå 5 enligt definition i Ramavtalet.

Nivå 4

Kunskap – hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom området

Erfarenhet – har deltagit i stora uppdrag inom aktuellt område och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet. Nivån uppnås normalt tidigast efter 9-12 år som konsult inom aktuellt område. Har befunnit sig på nivå 3 under minst 2 år.

Ledning – tar huvudansvar för ledning av större grupp

Självständighet – mycket stor

Nivå 5

Kunskap – kompetens av högsta rang inom aktuellt område, uppfattas som expert/guru på marknaden.

Erfarenhet – som nivå 4, men har befunnit sig på nivå 4 under minst 3 år

Krav på konsult 

Projektledarerfarenhet.

Erfarenhet av dialogbaserade upphandlingsförfaranden, exempelvis förhandlat förfarande.

God kunskap inom olika kravställningstekniker (funktionskrav mm), olika varianter på utvärderingsmetoder speciellt anpassade för IT-system, vad som är viktigt att tänka på när man skriver IT-avtal samt hur man utformar, avgränsar och paketerar en IT-upphandling.

Erfarenhet av IT-projekt och/eller IT-relaterade upphandlingar på nationell nivå (dvs där både kommuner, regioner eller statliga myndigheter är målgrupp).

Erfarenhet av IT-projekt och/eller upphandlingar som inkluderar innovation och innebär utveckling av ny funktionalitet/lösningar

Konsulten ska ha 

Erfarenhet av minst två projekt som omfattas av LOU med IT-inriktning (IT-system eller IT-relaterade tjänster.

Erfarenhet av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU) och offentlig sektor.

Detta ska kunna styrkas genom att bifoga referenser, intyg, certifieringar etc. Bifoga CV-dokument i ansökan. Ansökan skall vara skriven på svenska.

Sista svarsdag: 2021-02-28

Startdatum: Snarast, men senast 2021-03-20.

Uppdragstid: Sju månader med möjlighet till förlängning i upp till 5 månader.

Pris: Konkurrensutsatt.

Observera att uppdraget kan komma att tillsättas innan sista svarsdag.

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor