Senior Utvecklare/Applikationskonsult - Region Skåne (4293)

 

Publicerad: 2021-02-23

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skånes ambition är att bli Sveriges ledande region i att utveckla, erbjuda och använda digitala tjänster inom hälso- och sjukvården.

Berörd verksamhet inom Skånetrafiken för detta avrop är affärsområde Serviceresor, som ansvarar för särskild kollektivtrafik, det vill säga färdtjänst, sjukresor, fasta resor och anropsstyrd allmän kollektivtrafik.

Skånetrafiken söker nu resurser för att utveckla Skånetrafikens affärsområde Serviceresor nya handläggningssystem för färdtjänst och sjukresor. Det gäller två stycken konsulttjänster, Senior Utvecklare/Applikationskonsult MS Dynamics enligt Region Skånes avtal ”IT-konsultmäklare 2018”.
Syftet med efterfrågat uppdrag är att utveckla ett handläggningssystem som en del av Skånetrafikens befintliga CRM-lösning SeKund.

SeKund är ett av Skånetrafikens mest centrala system som bland annat innehåller Skånetrafikens kunddatabas och hela kundärendehanteringen för verksamheten.
Sekund är Skånetrafikens installation av standardsystemet Microsoft Dynamics CRM.

Ett nytt handläggningssystem ska stödja möjligheten att uppfylla de formella lagkrav som ställs via bla förvaltningslag och sekretesslag och med god överblick, säkerhet och transparens stödja och optimera handläggningsprocessen, genom att automatiskt kontrollera och verifiera data, logga och bevaka händelser.

Önskad roll: 

Uppgifter som konsulterna ska utföra
• - Senior Utvecklare/Applikationskonsult MS Dynamics.

Önskad kompetens: 

Konsulternas kompetens och erfarenhet
- Erfarenhet av offentliga/kommunala kundsystems-lösningar och kundärendelösningar är en stor fördel.
- Erfarenhet av offentliga/kommunala handläggnings-system är en stor fördel.

Önskad kompetens och erfarenhet
- Minst tre års avancerad utveckling i MS Dynamics CRM inom område B2C (business to consumer)
- Erfarenhet av avancerad felsökning inom MS Dynamics CRM och integrerade lösningar och tillhörande api-bibliotek

- Minst två års erfarenhet av utveckling och förvaltning av api-lösningar för MS Dynamics CRM
- Varit delaktig i minst två stora projekt för MS Dynamics CRM inom område B2C (business to consumer)
-Kompetens till att skapa säker kod, kryptering och certifikathantering, autentisering och auktorisering samt servermiljöer (server OS och webbserver (IIS)).

- Dokumenterad erfarenhet av konfiguration och förvaltning av lösningar i MS Dynamics CRM med inriktning mot avancerad kundärendehantering inom område B2C (Business to Consumer)

- Dokumenterad erfarenhet av Click Dimensions (marknadsmodulen i MS Dynamics CRM)
- Problemlösare, strukturerad, lyhörd, kommunikativ

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2022-06-30
Omfattning: 100%
Plats: Valfri ort i Sverige, men möjlighet att delta på möten vid behov i Malmö/Hässleholm
Pris: Offert (pris måste anges)
Nivå: SeniorSista svarsdag: Presentation sker löpande mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 4293

 

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor