facebook tracking

Teknisk projektledare – SDV Användarmiljö - Region Skåne (2981)

Publicerad: 2018-07-05

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett 20-tal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation.
SDV kommer att levereras som en molntjänst hos SDV-leverantören och klientdelen kommer att levereras virtualiserat via Citrix. För den användarmiljö som SDV kommer att köras i finns krav på sessionshantering, single sign-on, stark autentisering och mobilitet inte bara för SDV-applikationen utan för hela användarupplevelsen.
Region Skåne saknar idag ett övergripande koncept för en vårdarbetsplats baserad på virtualiserade applikationer. Dessutom saknas koncept för sessionshantering, single sign-on, stark autentisering och mobilitet.
Ett förberedande delprojekt inom SDV-programmet skall därför genomföras där ett sammanhållet tekniskt koncept testas i syftet att tillfredsställa dessa krav. Projektet skall i tätt samarbete med Avdelningen för digitalisering och IT ta fram rekommendationer för hur en sådan användarmiljö ska konfigureras i ett SDV-scenario. Projektet bedrivs som en fristående proof-of-concept (PoC) där tekniska nyckelkomponenter från olika aktörer samverkar i en fungerande helhet.

Önskad roll:

En teknisk projektledare med ansvar och uppgift att i enlighet med projektdirektivet:
• Leda och koordinera intressenter och leverantörer i PoC-arbetet
• Dokumentera konfiguration och tester i PoC-arbetet
• Koordinera och bidra till framtagandet av en rekommendation för ett tekniskt koncept för SDV Användarmiljö för implementation i samband med SDV-implementationen

Önskad kompetens:

• Tidigare erfarenhet från förstudier och analytiskt arbete som omfattat både verksamhet och IT-stöd. Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd.
• God teknisk kompetens avseende teknologier för applikationsvirtualisering, klientenheter, autentisering och mobilitet
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Generellt goda ledaregenskaper. Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Helhetssyn och Verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.
• God erfarenhet av tekniska projekt med fokus på PoC

 


Detaljer

Startdatum: 2018-08-27
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: 5

Sista svarsdag: Löpande presentation för kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 2981

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor