facebook tracking

Testansvarig – Sammanhållen Digital Vårdmiljö - Region Skåne (2996)

Publicerad: 2018-07-12

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017/2018 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som ska ersätta ett stort antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation.
Under våren 2018 sker en mobilisering och uppstart sker efter sommaren. Ett antal nyckelroller inom Regionen behöver nu stärkas för att säkerställa att detaljplaner tas fram och rätt förberedande aktiviteter genomförs.

Önskad roll:

Region Skåne behöver en testansvarig för Sammanhållen Digital Vårdmiljö (SDV).I rollen ingår:
• Framtagning av övergripande teststrategi och plan
• Definiera organisation för genomförande av tester och identifiera resursbehov
• Definiera processer och rutiner för strukturerad testning
• Ta fram, kvalitetssäkra och exekvera testfall
• Ansvar för både funktionella och icke-funktionella tester såsom 
• test av IT säkerhet, lasttester och fallback lösningar
• Säkerställ test av förändringar, uppföljning av rättningar och anpassningar
• Säkerställ teknisk ”cut over plan” vid driftsättning
• Regelbunden rapportering till teknisk projektledare och programkontor

Önskad kompetens:

• Dokumenterad erfarenhet av att planera, organisera och genomföra strukturerade tester 
• Teknisk kompetens avseende vanligt förekommande verktyg för att planera och genomföra tester
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne och god kännedom om teknisk infrastruktur på Region Skåne.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Förmåga att proaktivt kunna identifiera risker och planera för att motverka identifierade risker
• Helhetssyn och Verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.

 


Detaljer

Startdatum: 2018-08-13
Slutdatum: 2019-08-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: 5

Sista svarsdag: 

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 2996

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se 010-516 28 00

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor