facebook tracking

Anpassa PKS för GDPR - Region Skåne (3023)

Publicerad: 2018-11-19

Uppdragsbeskrivning:

GDPR ställer krav och vi behöver säkerställa nedanstående för applikation PKS L101:
1. Stark autentisering
2. Insynsskydd av data vid överföringar
Syftet med uppdraget är att föreslå en lämplig lösning för ovanstående punkter givet befintlig miljö
. Uppdraget utförs i dialog med utvecklarna för PKS, IT arkitekter, SA, Platformförvaltare, VDI, Behörighets- och säkerhetstjänster och Tieto.

Önskad roll:

- Ta fram förslag till lösning av stark autentisering för
o En ClickOnce-klient
o En ASP.Net-klient
- Ta fram förslag till lösning av insynsskydd vid dataöverföringar bl a med SFTP.
- Om tredjepartskomponenter behövs för att lösa uppgiften, ska lämpliga sådana föreslås
- Med ”förslag på lösning” menas att den förutom att vara godkänd av RS även ska kunna implementeras av utvecklarna utan krångel
- Vid behov ska konsulten implementera de föreslagna lösningar.

Önskad roll: 1. Systemutvecklare med inriktning mot säkerhetslösningar

Önskad kompetens:

- Ha kännedom om Windows miljö
- Dot.net kunskap (C#)
- ASP.net
- Kunskap om säkerhetslösningar enligt beställning av uppdrag 
- Region Skåne IT miljö


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: Uppdraget är 2 veckor
Omfattning: Estimerat 80h
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: 4-5

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3023

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor