facebook tracking

Anpassa PKS för GDPR - Region Skåne (3023)

Publicerad: 2018-11-19

Uppdragsbeskrivning:

GDPR ställer krav och vi behöver säkerställa nedanstående för applikation PKS L101:
1. Stark autentisering
2. Insynsskydd av data vid överföringar
Syftet med uppdraget är att föreslå en lämplig lösning för ovanstående punkter givet befintlig miljö
. Uppdraget utförs i dialog med utvecklarna för PKS, IT arkitekter, SA, Platformförvaltare, VDI, Behörighets- och säkerhetstjänster och Tieto.

Önskad roll:

- Ta fram förslag till lösning av stark autentisering för
o En ClickOnce-klient
o En ASP.Net-klient
- Ta fram förslag till lösning av insynsskydd vid dataöverföringar bl a med SFTP.
- Om tredjepartskomponenter behövs för att lösa uppgiften, ska lämpliga sådana föreslås
- Med ”förslag på lösning” menas att den förutom att vara godkänd av RS även ska kunna implementeras av utvecklarna utan krångel
- Vid behov ska konsulten implementera de föreslagna lösningar.

Önskad roll: 1. Systemutvecklare med inriktning mot säkerhetslösningar

Önskad kompetens:

- Ha kännedom om Windows miljö
- Dot.net kunskap (C#)
- ASP.net
- Kunskap om säkerhetslösningar enligt beställning av uppdrag 
- Region Skåne IT miljö


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: Uppdraget är 2 veckor
Omfattning: Estimerat 80h
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: 4-5

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3023

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor