facebook tracking

Förstudieledare - Region Skåne (3037)

Publicerad: 2018-09-12

Uppdragsbeskrivning:

Driva diverse förstudier enligt Region Skånes förstudieprocess

Önskad roll:

Leda arbetet och ansvarar för att förstudiemålen infrias. Organiserar förstudien och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser. Genomför intressentanalyser, och vidareutvecklar tillsammans med medarbetarna förstudiens omfattning. Planerar, riskhanterar, och genomför förstudien. Håller uppdragsägaren informerad om nuläget, och eventuella avvikelser, bl.a. genom rapportering i Region Skånes projektstyrningsverktyg. 
Säkerställer att berörda känner till förstudiens syfte och mål, och samordnar och fördelar ut de olika arbetsuppgifter som hör till förstudien. Förstudieledaren ser till att förstudien uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Inför förstudiens avslut säkerställer överlämningen av resultatet till uppdragsägaren.

Önskad kompetens:

Vi ser gärna att förstudieledaren har erfarenhet av Region Skåne sedan tidigare samt erfarenhet av att driva projekt enligt projektmodellen BUM. Leverantören bedömer vilken nödvändig kompetens som behövs för att kunna utföra uppdraget.


Detaljer

Startdatum: 2018-09-17
Slutdatum: 2019-02-28
Omfattning: 100% 
Plats: Lund
Pris: 550 SEK/H
Nivå: 4

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3037

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor