facebook tracking

IAM - Identitet och åtkomsthantering - Region Skåne (3054)

Publicerad: 2018-10-02

Uppdragsbeskrivning:

Region Skånes IT-beställare ute i verksamheterna hanterar idag många beställningar och processer manuellt. Livscykelhanteringen av en medarbetares behörigheter och IT stöd från första anställningsdagen, under anställningstiden med förändrade roller och ansvar och till den dag man slutar sin anställning på Region Skåne hanteras idag ofta manuellt och i olika system.
Detta medför långa ledtider, höga kostnader och administration, bristande säkerhet och kontroll mm. Region Skåne har därför initierat ett projekt för att förbättra både förvaltning och teknikstöd kring Identitet och Åtkomsthantering.

Önskad roll:

Leverabler:
Leda eller medverka i delleveranser inom IAM-projektet gällande:
Analys
Genomföra dataanlys av befintliga kataloger
Processer & metoder
- Kartlägga/identifiera IT-nära processer för IAM
- Ta fram användningsfall
- Definiera objektmodell
- Ta fram riktlinjer/syntaxer/namnregler osv
- Definiera LoA (Level Of Assurance)
- Belysa/hantera beroenden avseende GDPR/PDL och andra regelverk
Teknik
- Medverka i design och specificering av tekniskt stöd för IAM
- Medverka i implementering och test av tekniskt stöd för IAM
Styrning
- Medverka i framtagande av Governance-modell
- Medverka i framtagandet av förvaltning av IAM
Styrning
- Medverka i framtagande av Governance-modell
- Medverka i framtagandet av förvaltning av IAM

Önskad kompetens:

• Ansvarig konsult skall kunna uppvisa tidigare IAM-arbete utifrån efterfrågade leverabler
• Ha tillgång till best practice inom området 
• Kunna samarbete med andra konsulter och leverantörer inom projektet och andra parallella projekt

 


Detaljer

Startdatum: 2018-10-22
Slutdatum: 2019-06-30
Omfattning: 69%
Plats: Lund, resor inom Skåne kan förekomma
Pris: 574 SEK/H
Nivå: 4

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3054

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor