facebook tracking

Projektledare - Region Jönköping

Publicerad: 2018-10-03

Bakgrund:

 Regionsjukvårdsledningen i sydöstra sjukvårdsregionen har beslutat att byta remiss- och svarssystem i Region Jönköpings län, Region Östergötland Landstinget i Kalmar. Regionsjukvårdsledningen har utsett en projektledare för att hålla samman det övergripande arbetet och tillsammans med en projektledare för de diagnostiska verksamheterna i Region Jönköpings län samverka för att bytet sker enligt beslutad projektplan.

De diagnostiska verksamheterna laboratoriemedicin (klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk patologi och transfusionsmedicin), röntgen och klinisk fysiologi har haft i uppdrag att ta fram underlag för hur bytet av remiss- och svarssystem ska gå till, samt analysera eventuell påverkan på verksamheten.

Uppdragsbeskrivning:

 Uppdraget går ut på att:

- Tillsammans med den diagnostiska verksamheten ta fram plan för ett byta av remiss- och
svarssystem. Arbetet innebär att tillsammans med verksamheten ta fram arbetsunderlag såsom handlingsplan, riskanalyser, intresseanalys mm, inför övergången.

- Samverka med central projektledning

Arbetet bedrivs i tätt samarbete verksamhet och huvudprojektledare vilket ställer höga krav på social kompetens och förmåga att hantera kontinuerliga förändringar i krav och tekniska förutsättningar.

Önskad kompetens:

 - Har erfarenhet av att leda verksamhetsnära projekt

- Har erfarenhet av att leda projekt inom offentlig sektor

- Har erfarenhet av drivande och samordnande roller

- Har en god förmåga att dokumentera, strukturera och se vad som behöver göras

- Har en dokumenterad förmåga att arbeta inom ramarna för administrativa krav i större organisationer

 - Har erfarenhet av att delta i agila projekt

- Erfarenhet av projektledning och/eller utvecklingen av system inom vårdsektornDetaljer

Uppdragslängd: 6 mån (m.m till förlängning)
Förlängning: 
Omfattning:  75-100%
Plats: Jönköping
Pris: Offert

Sista svarsdag: 2018-10-09

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Jönköping


Jönköping Vägbeskrivning

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor