facebook tracking

Förstudieledare - Region Skåne (3062)

Publicerad: 2018-10-04

Uppdragsbeskrivning:

Driva diverse förstudier enligt Region Skånes förstudieprocess.

Önskad roll:

Leda arbetet och ansvarar för att förstudiemålen infrias. Organiserar förstudien och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser. Genomför intressentanalyser, och vidareutvecklar tillsammans med medarbetarna förstudiens omfattning. Planerar, riskhanterar, och genomför förstudien. Håller uppdragsägaren informerad om nuläget, och eventuella avvikelser, bl.a. genom rapportering i Region Skånes projektstyrningsverktyg. 
Säkerställer att berörda känner till förstudiens syfte och mål, och samordnar och fördelar ut de olika arbetsuppgifter som hör till förstudien. Förstudieledaren ser till att förstudien uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Inför förstudiens avslut säkerställer överlämningen av resultatet till uppdragsägaren.

Önskad kompetens:

Vi ser gärna att förstudieledaren har erfarenhet av Region Skåne sedan tidigare samt erfarenhet av att driva projekt enligt projektmodellen BUM. Leverantören bedömer vilken nödvändig som behövs för att kunna utföra uppdraget.

 


Detaljer

Startdatum: 2018-10-15
Slutdatum: 2019-03-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: 550 SEK/H
Nivå: 4

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID:3062

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor