facebook tracking

Säkerhetsgranskning – Skånetrafiken Resesystem - Region Skåne (3124)

Publicerad: 2018-11-13

Uppdragsbeskrivning:

Utföra en sårbarhetsanalys av Skånetrafikens nya resesystem samband med att detta kopplas mot Skånetrafiken (lokala datorhallar och molnplattformen MS Azure PaaS-tjänster) och undersöka risknivån. I samband med detta test skall utföraren även göra en säkerhetsriskanalys av sammankopplingen av nuvarande backend-nät hos Skånetrafiken främst mot 2 integrerade system. 

Syftet med uppdraget är att identifiera eventuella säkerhetsrisker. 

Resesystemet består bland annat av validatorer i bussar, app för kund, app för kontrollanter, biljettsystemsnav med betalningstjänst och kundfunktioner där kunder registrerar information.

Hjälp med koordinering av uppdraget och instruktioner från lösningsarkitekter i respektive team kommer att finnas som stöd.

Uppdraget är begränsat till ett övre tak på 200 timmar under veckorna 49-51. Givet att förutsättningar för att utföra arbetet är på plats skall utföraren inom denna tid genomföra ovan nämnda sårbarhetsanalys av ”Resesystem” och färdigställa en rapport med utfallet. Genomgång och frågestund av rapporten vid ett mötestillfälle (Skype-möte eller motsvarande) efter uppdragets slutförande ingår.

Önskad roll:

Personerna skall vara specialiserad inom applikations- och nätverkssäkerhet och specifikt penetrationstest, intrångsdetektering och analys.

Önskad kompetens:

Personerna skall ha dokumenterad kunskap och mångårig erfarenhet av penetrationstester, intrångsdetektering och analys av dessa.
Personerna skall ha erfarenhet att jobba med större organisationer avseende säkerhetsfrågor, operativt och strategiskt.
Kunskaper om Microsoft Azure PaaS.
Ta hänsyn till “Microsoft Penetration Testing Rules of Engagement”


Detaljer

Startdatum: 2018-12-03
Slutdatum: 2018-12-31
Omfattning: 300h (2 konsulter 100%)
Plats: Malmö (Eventuellt viss del i Hässleholm)
Pris: Fastpris
Nivå: n/a

Anbud ska lämnas

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3124

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor