facebook tracking

Delprojektledare – tekniks koordinator - Region Skåne (3129)

Publicerad: 2018-11-19

Uppdragsbeskrivning:

CAFM – digitalisering av service och fastighetsnära tjänster för regionservice och regionfastigheter. Tidplan med flertal delleveranser under 2019.

Önskad roll:

• tillse åtkomst och analys av data 
• initiera, planera och leda workshop 
• arbeta för ändamålsenliga konfigureringar i CAFM 
• verifiera att laddmallar mappas, skapas och levereras 
• stödja arbetet vid inläsning av data i CAFM 
• bistå i verifiering, beställning och uppföljning av att integrationsarbeten genomförs 
• bistå i att systemtest (i testmiljön) genomförs. 
• löpande avstämningar kopplat till projektplanen

Förslag på roll: 
Teknisk koordinering av IT/MT leverans eller Projektledare

Önskad kompetens:

Kompetens, erfarenhet och förståelse av ovan uppdrag.

 


Detaljer

Startdatum: 2018-12-17
Slutdatum: 2019-06-30
Omfattning: 100%
Plats: Malmö eller Lund
Pris: 447 SEK/H
Nivå: 3

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3129

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor