facebook tracking

Systemansvarig Multimedia - Region Skåne (3136)

Publicerad: 2018-11-21

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker systemansvarig för Multimedia som tjänst till enheten för Leverantörsstyrning. Som ansvarig för Multimedia har du en nyckelroll i arbetet med Användarnära IT och dess tjänster inom Region Skåne. 
Rollen innebär att utveckla och förvalta Multimedia som tjänst med målsättning att kunna leverera bästa möjliga upplevelse för medarbetarna inom Region Skåne. Den innebär att ta ett förvaltningsansvar för Multimedia inom hela Region Skåne.
Uppdraget är att tillsammans med Region Skånes IT-partner och utpekade verksamhetsrepresentanter säkerställa en väl fungerande miljö samt livscykelhantering av tillhörande funktioner. Rollen innefattar allt från kravinsamling till utveckling och förvaltning.
Arbetsuppgifter:
• Säkerställa löpande kvalité i förvaltningen av Multimedia på operativ nivå.
• Arbeta med kravhantering, risk- och sårbarhetsanalys tillhörande ansvarsområdet.
• Besitta affärsmannaskap och ha förmåga och förståelse för hur du kan utveckla samarbetet mellan Region Skånes verksamheter, IT och deras leverantörer och därigenom skapa en långsiktig förtroendefull samverkan.
• Övergripande förståelse för verksamheternas behov med beröring IT

Önskad roll:

Systemansvarig Multimedia som tjänst.


Detaljer

Startdatum: 2019-01-07
Slutdatum: 2019-06-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: 574 SEK/H
Nivå: 4

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3136

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor