facebook tracking

Systemansvarig Multimedia - Region Skåne (3136)

Publicerad: 2018-11-21

Uppdragsbeskrivning:

Vi söker systemansvarig för Multimedia som tjänst till enheten för Leverantörsstyrning. Som ansvarig för Multimedia har du en nyckelroll i arbetet med Användarnära IT och dess tjänster inom Region Skåne. 
Rollen innebär att utveckla och förvalta Multimedia som tjänst med målsättning att kunna leverera bästa möjliga upplevelse för medarbetarna inom Region Skåne. Den innebär att ta ett förvaltningsansvar för Multimedia inom hela Region Skåne.
Uppdraget är att tillsammans med Region Skånes IT-partner och utpekade verksamhetsrepresentanter säkerställa en väl fungerande miljö samt livscykelhantering av tillhörande funktioner. Rollen innefattar allt från kravinsamling till utveckling och förvaltning.
Arbetsuppgifter:
• Säkerställa löpande kvalité i förvaltningen av Multimedia på operativ nivå.
• Arbeta med kravhantering, risk- och sårbarhetsanalys tillhörande ansvarsområdet.
• Besitta affärsmannaskap och ha förmåga och förståelse för hur du kan utveckla samarbetet mellan Region Skånes verksamheter, IT och deras leverantörer och därigenom skapa en långsiktig förtroendefull samverkan.
• Övergripande förståelse för verksamheternas behov med beröring IT

Önskad roll:

Systemansvarig Multimedia som tjänst.


Detaljer

Startdatum: 2019-01-07
Slutdatum: 2019-06-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: 574 SEK/H
Nivå: 4

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3136

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor