facebook tracking

Designer för Stöd- och behandlingsplattform - Region Skåne (3148)

Publicerad: 2018-11-27

Uppdragsbeskrivning:

BUP Skåne arbetar med att utveckla behandlingsprogram, utbildningar och vårdplaner med digital tillgänglighet. En del i det arbetet är att använda den av Inera utvecklade och ägda plattformen Stöd- och behandling som verktyg. För att kunna göra detta krävs kompetens i verktyget, i hur olika typer av patient-relaterade program, utbildningar och planer designas och publiceras i plattformen.

Önskad roll:

Psykiatri Skåne, BUP, önskar stöd av en designer, utbildad i Stöd- och behandlingsplattformens designverktyg, som kan bistå med att skapa nytt material, lägga in detta i plattformen, utbilda medarbetare i plattformens funktionalitet och även bistå med kompetens kring e-learning samt vid andra arbetsuppgifter relaterat till uppdraget.

Önskad kompetens:

Konsulten ska vara utbildad designer i Stöd- och behandlingsplattformen med erfarenhet av att utveckla och designa behandlingar, utbildningar och planer. Konsulten ska därtill också ha erfarenhet av att utbilda i plattformens verktyg samt ha kompetens inom e-learning.

 


Detaljer

Startdatum: 2018-12-12
Slutdatum: 2019-05-30
Omfattning: 20 % av heltid under perioden jan-maj 2019.
Plats: Malmö
Pris: Offert
Nivå: 5

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3148

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor