facebook tracking

Beställningsautomation uppgradering - Region Skåne (3155)

Publicerad: 2018-12-04

Uppdragsbeskrivning:

Det befintliga systemet FIM beställningsautomation skall uppgradera till en ny automationsplattfor som utvecklats av det nationella eKlient intiativet. Uppgraderingen skall ske på befintlig infrastruktur och omfattar följande åtgärder:
1) Sätter upp den nya eklient-miljön på servern RSTCSSRV116-32 (där MIM ligger idag)
2) Verifierar miljön med ett oberoende arbetsflöde (alltså ett som inte gör något i produktionsmiljön)
3) Migrerar ett par ”enkla” arbetsflöden till den nya miljön (utan att aktivera dem)
4) Testar och verifierar miljön (kör några request/dagar parallellt, men bara loggar och ser att allt fungerar utan att köra själva aktiviteten)
5) Ersätter MIM-flödet med det nya flödet (aktivera det nya flödet och avaktivera det i MIM)
6) Kör 3-5 successivt med resten av flödena till dess att alla flöden ligger i den nya miljön
7) När alla flöden fungerar avvecklas och avinstalleras MIM-miljön på RSTCSSRV116-32, samt avinstalleras FIM på RSDB185
8) RSDB185 kvarstår som databasserver för integrationsdatabasen, RSTCSSRV116-32 kvarstår som ”processmotor”

Önskad roll:

Arbetet omfattar den tekniska förändringen samt koordinering av arbetet med den succesiva övergången till den nya plattformen.

Önskad kompetens:

Den som utför arbetet måste ha kunskap om dagens installation av FIM Beställningsautomation på Region Skåne samt kunskaper om den nya plattform som utvecklats av eKlient. Resurser för denna support avropas idag via SWCG.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-02-28
Omfattning: 30%
Pris: Fastpris
Nivå: n/a

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3155

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor