facebook tracking

Chatbot Support - Helsingborg Stad

Publicerad:

Uppdragsbeskrivning:

Helsingborgs stad behöver för lansering och implementering av en chatbot på helsingborg.se support i IBM Watson. Syftet är att tillhandahålla support till den förvaltarorganisation som handhar boten. I dagsläget står projektorganisationen som tagit fram chatboten inför implementering och överlämning till stadens kontaktcenter, som blir produktägare. I samband med överlämingen görs även implementering mot kontaktcenters övriga chattjänster. 
Uppdraget innebär att anbudsgivaren kommer att behandla personuppgifter för stadens räkning. Anbudsgivaren ska behandla de personuppgifter som anbudsgivaren får tillgång till inom ramen för sitt uppdrag enligt stadens instruktioner och det ändamål som staden bestämt, vilket ska regleras i ett personuppgiftsbiträdesavtal enligt artikel 28 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016. 
Staden tillämpar bilagd mall (se bilaga mall-personuppgiftsbitradesavtal-180208) för personuppgiftsbiträdesavtal. Mallen kommer att anpassas för det aktuella uppdraget vid avtalstecknande.

Önskad roll:

Kunskap och support i IBM Watson.
Support avser kompetens att kunna bygga, underhålla, förvalta och utveckla en chatbot i IBM Watson. Här innefattas även teknisk support samt kompetensöverföring av nya funktioner i verktyget. 

Önskad kompetens:

Generell kompetens inom området AI och chatbotar. Djupare kompetens inom IBM Watson.

Övrigt: Leverantören tillhandahåller Dator till egen personal. 


Önskad datum för intervju: Vecka 4 2019, 21-25 januari 2019.Detaljer:

Startdatum: 2019-03-01
Slutdatum: 2020-03-01
Omfattning: Totalt 200 timmar, fördelat på cirka 4 timmar/vecka. Beläggning därmed 10%.
Plats: Förvaltarorganisationen kommer att finnas i Helsingborg, men det är inte ett krav att supportorganisation finns fysiskt på plats. Det är önskvärt att supportorganisationen kan ta sig till Helsingborg vid behov.
Pris: Offert upp till Nivå 4 enligt ramavtal med Helsingborg Stad
Nivå: 4

Sista svarsdag: 2019-01-10

ID: 19-001

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.
  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.
  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.
  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.
  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.
  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.
  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.
  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.
  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor