facebook tracking

Senior dataingenjör - Region Skåne (3189)

Publicerad: 2019-01-16

Uppdragsbeskrivning:

Skånetrafiken nya biljettsystem med tillhörande nya digitala kundkanaler (SKÅ-appen, Mitt konto, Företagstjänster samt nya kommande appar för biljettautomater, kundcenter, regionbuss och återförsäljare). För att dra maximal nytta av det nya ekosystemet undersöks möjligheterna att använda existerande data för att ytterligare förbättra kundupplevelsen med maskininlärning och AI, inledningsvis med fokus på minskade omloppstider vid köp av biljetter i ovan nämnda kanaler. 

Skånetrafiken har genom medverkan i s.k. proof-of-concept genom Microsoft FastTrack erfarit att det finns mycket lovande möjligheter att dra nytta av AI och maskininlärning och önskar fortsätta att operationalisera vunna insikter innan de går förlorade.

Effektmål som är särskilt viktiga att uppnå:
• Minskad tid för ombordstigning på Regionbuss genom att försäljningsutrustningen för föraren med stor precision kan förutse vilka platser ombordstigande vill resa till, givet tid, datum, plats m.m.
• Minskade köer vid biljettautomater på samma sätt som ovan
• Minskat behov av uppdatering av den algoritm som annars styr vilka resor som visas i startvyn i försäljningsutrustning
• Kunskap om vilka datakällor som behöver användas och hur data behöver vara beskaffad för att stödja AI-implementationer

Uppdraget kommer pågå under sex månader och levereras i fyra faser:
1. Definiera omfattning, mål, effektmål och mätmetoder för uppdraget
2. Insamling och analys av data, definition av grundläggande arkitektur
3. Utveckling av Maskininlärningsmodell
4. Operationalisering och överlämning till förvaltning

Mellan fas 2 och 3 tas beslut av Skånetrafiken baserat på genererade insikter och resultat om uppdraget ska fortsätta. Uppdraget kan alltså komma att avslutas efter fas 2.

Önskad roll:

Senior dataingenjör

Projektteamet kommer bestå av senior dataingenjör (50%) samt senior machine learning-rådgivare (den senare rollen ev fördelad på två personer på vardera 50%)

Önskad kompetens:

Önskad kompetens:
• Erfarenhet av analys av kollektivtrafikdata och dess processer
• Erfarenhet av Microsoft Azure i allmänhet och Microsofts AI-plattform i synnerhet inklusive azure databricks
• Mycket goda kunskaper om maskininlärning, både teori och praktisk tillämpning 

Du kommer ha nytta av kunskaper om data från:
o ETIS
o PubTrans
o APC
o Trafikverket
o Rebus
o Cubic
o Singapore


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-06-30
Omfattning: 50%
Plats: Malmö
Pris: Offert
Nivå: 5

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3189

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor