facebook tracking

Tvärfunktionellt Team för Amazon Cloud utredning och integration - Region Skåne (3270)

Publicerad: 2019-02-05

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.
En del i införandet är att implementera system för medborgarhälsa som består av bl.a. longitudinell patientjournal, Enterprise Data Warehouse (EDW), uppföljning och visualisering av verksamhetsinformation m.m. 
Region Skåne söker nu ett tvärfunktionellt team för utredning av integration och introduktion av Amazon Cloud samt senior projektledare som håller ihop och säkerställer framdrift i ett flertal delprojekt inom detta område.

Önskad roll:

Tvärfunktionellt team med följande ansvar:
• Det tvärfunktionella teamet skall supporta SDV för beslut av övergång från HealtheIntent baserat på OnPremise Cloud till AWS Cloud med specialist kompetens inom områdena 
• Genomföra Nylägesanalys av säkerheten i AWS lösning mot Region Skånes krav samt Svenska lagkrav samt föreslå en arkitektur som matchar dessa
• Detta arbete behöver genomföras ihop med Cerners AWS arkitekter
• Förbereda besluts underlag för SDV Programmet och SDV styrgrupp
• Kommunicera Beslut i form av kravställning till Cerner
• Granska Cerners implementations förslag samt implementation under portningsarbetet från Ceners generiska lösning till SDVs anpassade lösning
• Verifiera att SDVs anpassade lösning följer kraven
• Supporta SDV OnBoarding teamet under Onboarding av data till AWS
• Verifiera att SDVs anpassade lösning med oboardad data följer kraven
• Supporta SDV under Upptrappning av SDVs anpassade lösning utifrån säkerhets och stabilitets perspektiv
• Upplärning av Region Skåne personal inom AWS {kan med fördel genomföras i ett tidigt skede}
• Det tvärvetenskapliga teamet skall rapportera till Projektledare för HealtheIntent
• Önskat Resultat
• Säkerställa att SDVs HealthIntent lösning baserad på AWS uppfyller svensk lagstiftning och Regions Skånes krav
• Säkerställa att implementationen av SDVs HealthIntent lösning baserad på AWS uppfyller svensk lagstiftning och Regions Skånes krav
• Säkerställa att utrullning av SDVs HealthIntent lösning baserad på AWS uppfyller svensk lagstiftning och Regions Skånes krav
• Milstolpar, se bilaga 1

Önskad kompetens:

1. Kompetenser för de roller som önskas inom det tvärvetenskapliga teamet
2. Arkitekt inom Cloudsystem
a. Specialist på System design av molnlösningar
i. Bevisad erfarenhet inom implementation av inom molnlösningar
b. Erfarenhet av komplexa, internationella utvecklingsprojekt
c. Systemvetenskaplig utbildning (MSc)
3. Arkitekt inom Säkerhet
a. Säkerhetssystemarkitekt med erfarenhet, certifierad inom molnsäkerhet
i. Bevisad erfarenhet inom implementation av säkra molnlösningar
b. Specialist på PDL
i. Bevisad erfarenhet inom implementation av PDL inom molnlösningar
ii. Certifierad på GDPR, dataskyddsförordningen
c. Systemvetenskaplig utbildning (MSc)
4. Arkitekt inom Amazon Cloud system [AWS]
a. Specialist på System design av Amazon molnlösningar
i. Bevisad erfarenhet inom implementation av inom Amazon molnlösningar
b. Erfarenhet av nätverkssäkerhetskonfigureringar
i. Virtual Private Cloud
c. Bevisad kunskap av IP Network routing och lokala IP nätverks koppling mot Amazon Cloudlösningar
d. Bevisad erfarenhet av migrering av privat molnlösning till publik molnlösning
e. Systemvetenskaplig utbildning
5. Jurist (optional)
a. Specialist på privat och offentlig information för datasäkerhet med inriktning mot publika molnlösningar och PDL
6. Senior Projektledare
a. Dokumenterad erfarenhet från ledning av större projekt/initiativ inom Data Warehouse/BI..
b. Dokumenterad erfarenhet av uppdrag som projektledare, gärna certifierad
c. Kompetens avseende verktyg och verksamhetsmodeller för att hantera, analysera och förvalta stora datamängder. 
d. Tidigare erfarenhet från Region Skåne och god kännedom om teknisk infrastruktur på Region Skåne.
e. God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
f. Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
g. Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
h. Förmåga proaktivt kunna identifiera risker, planera motverka risker

 


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-21
Plats: Lund
Pris: Fastpris
Nivå: n/a

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3270

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor