facebook tracking

BI/DW Arkitekt - Region Skåne (3264)

Publicerad: 2019-02-08

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne avser att fortsätta förbättra Informationsplattformen genom att vidareutveckla nuvarande ramverk för Informationsplattformen. I arbetet ingår att skapa ramverk för ETL flöde, automatisera flöde med inkrementell laddning. Automatisk Source-to-target dokumentation. Löpande dokumentera lösning.

Önskad roll:

Region Skåne önskar hjälp att definiera ramverk och design för Informationsplattformen: 
• Vidareutveckling av övergripande teknisk arkitektur för Informationsplattformen 
• Modell för databasdesign 
• Ramverk för ETL-processer 
• Namnstandarder 
• Metodik kring utveckling, test, underhåll och support 
• Spårbarhet och loggning 
• Hantering av informationssäkerhetskrav 
• Mönster för översättning av data och strukturer mellan olika källsystem 
• Mönster för hantering av förändringar i data och strukturer över tid 
• Design av data marts 
• Metadatahantering 

Skall tillsammans med Region Skåne sammanställa och presentera ett ramverk som täcker ovanstående, samt styra implementeringen av detta ramverk genom att agera som arkitekt införandet. 

Ramverket skall vara konsultoberoende och bygga på Microsofts dataplattform. Det skall kunna användas av konsulter med relevant kompetens inom Business Intelligence och SQL Server. Eventuella extra komponenter måste vara allmänt tillgängliga på marknaden och får endast användas efter godkännande från Region Skåne.

Önskad kompetens:

BI/DW-arkitekt med stor erfarenhet av motsvarande art. Tidigare erfarenheter av Region Skånes övriga system anses mycket meriterande då Informationsplattformen har mycket högt ställda krav på att fungera tillsammans med många av dagens systemstöd.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 20%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: 5

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3264

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor