facebook tracking

Systemarkitekt - Jordbruksverket

Publicerad: 2019-02-11

Uppdragsbeskrivning: 

Jordbruksverket har under en tid arbetat med framtagandet av systemstöd relaterat till Jordbrukspolitiken som gjordes om 2015. Dessa omfattande projekt är nu avslutade och vidareutvecklingen fortsätter i linjen. Under detta arbete tog Jordbruksverket fram en ny plattform för egenutveckling (JUP) som bygger på öppen källkod. I denna plattform har större delen av de nya systemen implementerats. Nu är det dags att titta på befintliga omkringliggande system och implementera även dem i Jordbruksverkets nya plattform.

Multikuben är ett kartbaserat system där Jordbruksverket hanterar Sveriges jordbruksmark. Det är ett kartsystem där de kan lägga till, ta bort och förändra geografisk information. Systemet driftsattes 2006, idag används systemet framför allt för att ajourhålla blockregistret (jordbruksmarken i Sverige). Många tekniska komponenter är föråldrade och utan support (ArcSDE, ArcIMS, MapObjects Java). GIS-datat lagras inte på samma sätt i Multikuben som i andra kartbaserade system på Jordbruksverket där vi använder PostGIS och Multikuben kan heller inte använda sig av moderna karttjänster (WMS/WFS). Multikuben är ett register som är viktigt för många andra system relaterade till hanteringen av jordbruksmark och jordbrukarstöden. Systemet behöver bytas ut till en modernare variant. Verksamhetsmässigt ska de kunna utföra ungefär samma operationer i men i ett tryggare, stabilare och framtidssäkert system.

Inom både arbetssätt och teknik strävar Jordbruksverket efter att ligga i framkant. De har ett grundtänk som de vidareutvecklar löpande. För att du ska trivas och passa in hos Jordbruksverket är det viktigt att du har aktuell erfarenhet och intresse av att fördjupa dig i den roll kunden efterfrågar. Jordbruksverket ser samarbete inom teamet som a och o för att lösa den gemensamma uppgiften. De arbetar efter agila principer och de förväntar sig att dina erfarenheter kan föra dem framåt. Jordbruksverket lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och att de ska hitta rätt uppdrag för varje individ.

Önskad kompetens:

Kompetens inom nivå 3

Konsulten ska:
- uppfylla kompetensnivå 1 och 2
- ha minst 9 års erfarenhet inom efterfrågad roll
- har kompetens av högsta rang inom aktuell roll, uppfattas som expert på marknaden - har stor vana och erfarenhet att verka i ledande befattning
- mycket stor självständighet.

Nivån uppnås normalt tidigast efter 12 år.

För att uppnå kompetensnivå 3 ska kompetensnivå 1 och 2 uppfyllas

Kompetens inom nivå 1:
Konsulten ska:
- ha minst tre års gymnasial utbildning, meriterande med högskoleutbildning - ha minst 3 års erfarenhet inom efterfrågad roll
- uttrycka sig väl i svenska språket, både i tal och skrift
- god förmåga till självständigt arbete
- god samarbetsförmåga
- god planeringsförmåga och ett strukturerat arbetssätt
- god analytisk förmåga
- god erfarenhet av arbete enligt tydligt definierade arbetsprocesser.

Kompetens inom nivå 2

Konsulten ska:
- uppfylla kompetensnivå 1
- ha minst 6 års erfarenhet inom efterfrågad roll
- ha en hög generalistkompetens, eller mycket hög kompetens inom rollen
- vara förebild för andra konsulter på lägre nivå.
- ha erfarenhet av och deltagit i stora uppdrag inom aktuell roll och genomfört uppdrag med mycket hög kvalitet.
- ta huvudansvar för ledning av större grupp
- ha mycket stor självständighet.

Nivån uppnås normalt tidigast efter 9 år.

Kompetenskrav för uppdraget

Konsulten ska ha:

- Mycket god kunskap inom systemdesign och arkitektur 

- Flerårig erfarenhet av utveckling av geografiska system
- God kunskap inom JEE som plattform
- Agil värdegrund och erfarenhet av agila arbetssätt och scrum 

Erfarenhet av

- Geoserver

- Postgres/PostGIS 

- OpenLayers

Leverantören ska i sitt avropssvar redovisa att namngiven konsult uppfyller ovanstående kompetenskrav. I redovisningen av relevanta uppdrag för denna roll ska utöver kompetenskraven följande uppgifter framgå:

- Uppdragsgivare

- Omfattning samt start- och slutdatum för uppdraget
- Beskrivning av uppdraget samt vilka arbetsuppgifter som utförts

CV för erbjuden konsult ska bifogas avropssvaret.

Meriterande kunskaper

Det är meriterande om den erbjudna konsulten har erfarenhet av:

- Jordbruksverkets verksamhet
- Arbete som programmerare, med fördel Java
- HTML/JS/CSS
- REST
- Webservice/SOAP
- Domändriven design (DDD)
- Eclipse/Jboss Developer Studio
- JMS
- SQL
- Angular
- Docker
- Behavior Driven Development (BDD) eller Test Driven Development (TDD)?

Vid behov kommer Jordbruksverket att efter intervjun kontakta referenser för att verifiera konsultens kompetens och/eller tidigare likvärdigt uppdrag. Därför är det viktigt att telefonnummer samt mailadress till uppdragsgivaren anges i nedanstående fritextruta. Det är även viktigt att uppdragsgivaren är införstådd med att vi kommer att kunna kontakta denne med referensfrågor.

 


Detaljer

Uppdragslängd: 2020-06-30

Förlängning: Möjlighet till ett års förlängning
Omfattning:  80-100 %
Plats: Uppdraget är på plats på Jordbruksverket i Jönköping. Möjlighet till distansarbete på deltid finns om det är möjligt utifrån verksamhetens behov och rollens förutsättningar. 
Pris:  Enligt ök med SwCG

Sista svarsdag: 2019-02-22

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 1097

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor