facebook tracking

UUS Systemsupport RS Driftsinformation - Region Skåne (3309)

Publicerad:

Uppdragsbeskrivning:

Detta UUS-avrop syftar till att Leverantören skall underhålla och utveckla applikationen, nedan kallat ” RS Drift- och krisinformation”, samt ge 3rd line support.
Support (3rd line) och underhåll
1. Avtalets omfattning av support (3rd line) och underhåll
a. Leverantören tillhandahåller support och underhåll under vardagar (ej helgdagar) 09.00-16.00. Följande ingår i omfattningen
i. Fel i konfiguration. Korrigering av fel om det uppkommit eller identifierats i befintlig funktion som inte kräver utveckling och eller uppgradering
ii. Fel i produkt. Korrigering alt applicering av program rättning (patch)
iii. Support åt systemansvarig och systemspecialister.
iv. Kvartalsrapportering
4. Avtalet skall omfatta fast pris för 240 timmar per år för support (3rd line) och underhåll. 
Faktureras kvartalsvis i förskott, av de 60 timmar per kvartal som ej används kan max 20 timmar flyttas med till nästkommande kvartal.
b. Tillgänglighet till supporttekniker via telefon och mail eller annan överenskommen supportkanal under ovan ställda tid.
c. 1 arbetsdag inställelsetid för att påbörja eventuell felsökning under ovan ställda tid.
d. Åtgärd och lösning av problem skall ske så skyndsamt som möjligt. Arbete skall utföras inom arbetstid enligt punkt 1a ovan
2. Avtalets avgränsningar 
a. Leverantören tar inte emot felanmälan per telefon under helger och helgdagar. 
b. Leverantören ger ingen support direkt till slutanvändare av systemet. 
c. Säkerhetskopiering och serveråterställning sköts av Region Skånes driftspartner och ingår ej.
d. Utbildning av Applikationen ingår ej.
.3. Utredningar och förbättringar 
a. Leverantören skall kvartalsvis lämna en sammanställning av incidenter, problem och/eller kända fel samt en sammanställning över förbrukade timmar. 
b. Om Leverantören har förbättringsförslag till Kund är det Kund som tar beslut för eventuellt beslut om utveckling.
4. Avtalet skall omfatta fast pris för 240 timmar per år för support (3rd line) och underhåll. 
Faktureras kvartalsvis i förskott, av de 60 timmar per kvartal som ej används kan max 20 timmar flyttas med till nästkommande kvartal.
Utveckling
5. Utveckling av RS Drift- och krisinformation hos Leverantören 
a. Leverantören ska ha en tydlig process för utveckling från beställning, test, release samt rollback. Leverantören erhåller beställning och skall leverera lösningsförslag och tidsestimat. 
b. Leverantören ansvarar för att skapa och underhålla dokumentation över RS Drift- och krisinformation.
c. Leverantören ansvarar för att förvara, versionshantera och säkerställa backup av källkoden. Leverantören har även ansvaret att säkerställa vilken kod som gäller för respektive leverans till Region Skåne. 
d. För varje hittad avvikelse (bugg) skall leverantören notera avvikelsen i en avvikelselista. 
e. Test utförs av leverantören. Det är leverantörens ansvar att säkerställa att levererad funktionalitet motsvarar de krav som angetts i beställningen och lösningsförslag samt att funktionen inte hotar informationssäkerhet och drift.
6. Utvecklingskostnader motsvarande max 100 timmar under avtalsåret att användas efter överenskommelse och faktureras månadsvis efter upparbetning.
7. Nyttjanderätt 
a. Region Skåne har fullständig äganderätt till all information, strukturer, dokumentation och källkod för RS Drift- och krisinformation. Region Skåne skall ha tillgång till all källkod.
8. Avtalets avgifter och kostnader: 
a. Leverantören ska lämna anbud över UUS-avtalets ekonomiska konstruktion och kostnader.  
b. För allt arbete utanför UUS-avropet (t.ex. vidareutveckling enligt separata avrop) måste leverantören följa Region Skånes upphandlade IT-konsultmäklaravtal och den taktimprislista innehållandes roller för IT-konsulter.

Önskad roll:

Utvecklare/Tekniker inom relevant område (SharePoint samt Java-script) samt övriga kompletterande roller som leverantören bedömer som nödvändiga för att kunna utföra uppdraget. 

Önskad kompetens:

Leverantören bedömer vilken nödvändig kompetens som behövs för att kunna utföra uppdraget.
Vid detta uppdrags start skall en överlämning och kunskapsöverföring ske vilket av leverantören utsedd personal skall avsätta tid till i samband med uppdragets start.
Leverantören skall då även göra en bedömning av vilken kompetens som behövs och även om leverantören har möjlighet att tillhandahålla personal med denna kompetens.


Detaljer

Startdatum: 2019-04-01
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 12%
Plats: Lund/Malmö, även via RSVPN uppkoppling från eget kontor. Möten i Lund eller Malmö kan vara nödvändig
Pris: Anbud
Nivå: HelhetsåtagandeSista svarsdag: 2019-03-06

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3309

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor