facebook tracking

Säkerhets och nätverks expert till vår kund

Publicerad: 

Bakgrund:

 Vår kund behöver stöd inom säkerhet och nätverk under en övergångsperiod

Uppdragsbeskrivning:

Under perioden som vår kund rekryterar en ny medarbetare till denna roll behöver de en konsult som går in och utför dessa uppgifter. Uppdraget startar så snart som möjligt och varaktigheten är under rekryteringsperioden 

 1. Härdning av vår kunds infrastruktur. Gå igenom, testa, och förbättra nuvarande lösning. Innefattar att även dokumentera de delar som saknar fullständig dokumentation.
  1. Managed klient med undantag. Har vi tillräckligt hög nivå för prevent and detect.
  2. Monitorering
  3. Segmentering av nätverk
  4. Penetrationstest
  5. Autentisering i affärssystem. RBAC och 2FA.
 2. Vara ett tekniskt stöd i data privacyfrågor (hanteras primärt av säkerhetskoordinator men med stöd från arkitekten).
 3. Delta i integrationsprojekten av nya företag med syfte att primärt få en bättre förståelse för kundens plattform och sekundärt för att på längre sikt agera rådgivare i      säkerhetsfrågor.
 4. Ta fram ramar till integrationsansvarig systemtekniker för säkerhetsparametrar inom integrationsprojekten (nya företag innebär förändringar och nya element som potentiellt kan innebära sårbarheter. Dessa måste vi ha koll på.)
 5. Delta i, och till viss del driva, risk management (tillsammans med CISO).
 6. Säkerhetskontroller (controls and countermeasures)
 7. Bistå CISO i arbetet med DR och BCP
 8. Vara drivande inom infrastruktur och säkerhet i förhållande till befintliga och planerade molnlösningar.Detaljer

Omfattning:  100%
Plats:  Stockholm
Pris:  Offert

Sista svarsdag: 2019-03-11

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

 • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

 • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

 • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

 • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

 • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

 • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

 • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

 • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

 • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor