facebook tracking

- Region Jönköping, FKU 19-14 Kravanalytiker Nivå 5 Område B

Publicerad: 2019-03-15

Bakgrund:

Region Jönköpings län söker vi en analytiker med hög kompetens inom kravinsamling och som har

stark analytisk förmåga att se samband och mönster. Dessutom krävs mycket goda kunskaper i att
använda och utveckla rapportverktyg. Arbetet kommer utföras i team med andra funktioner inom den
centrala loggfunktionen som är under uppbyggnad. 

Uppdragsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna kommer primärt innebära analyser samt hantering och utveckling av funktioner i systemet LogPoint som hanterar patientintegritetsloggar. Analytikern ansvarar för behovs- och intressentanalyser - för att kunna omsätta krav till verklighet – för att skapa förutsättningar för teamet att kunna följa de lagkrav/riktlinjer som finns.

Logpoint är ett SIEM-verktyg för säkerhetsinformation och händelsehantering. Systemet är ett webbaserat system som kan ta in stora mängder loggdata från olika system och sedan korrelera dessa data för att försöka hitta indikatorer på icke önskvärda beteenden eller beteendemönster. I stället för att slumpvis titta på enskilda individer, kan man med LogPoint filtrera bort vanliga användarfall och fokusera på loggar som ligger i riskzonen att vara olagliga eller icke önskvärda. Detta kan vara exempelvis ”vem har tittat på patienter där det inte finns en kontakt eller remiss mellan patienten och vårdcentralen/kliniken?” 

 

Önskad kompetens:

 

Följande kompetenskrav gäller för rollen (ska krav):
Har mycket stark integritet
Har en mycket god analytisk förmåga
Har en mycket god kunskap av att arbeta med SQL eller BI-verktyg.
Har en mycket god förmåga att kunna se mönster och samband i analysmaterial.
Har en mycket god samarbetsförmåga – ”personkemi en viktig punkt”
Har lätt att kommunicera – både inom gruppen och med verksamheter
Har god IT-teknisk kunskap
Uppdraget kommer att kräva att konsulten genomgår en säkerhetsklassning på nivå 2. Svenskt
medborgarskap är därför ett krav.

Meriterande krav (bör-krav):

Har erfarenhet av att arbetat som kravanalytiker i liknande uppdrag.
FKU 19-14 Kravanalytiker Nivå 5 Område B RJL 2019/841
Sida 6/10
Det är meriterande med god förmåga att nå fram till personer inom olika professioner – såväl
verksamhetschef som utvecklare, jurister, informationssäkerhetsspecialister och arkitekter.
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region
Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska
uppfylla följande krav:
Är affärsmässig och professionell i ditt agerande
Har god social kompetens
Har god förmåga att kommunicera
Är noggrann, strukturerad, lyhörd, flexibel och prestigelös
Har en helhetssyn samt förmåga att avgränsa och detaljera
Har förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya och komplexa frågeställningar

Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella konsulten måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens. För att säkerställa detta kan regionen komma att begära kopior av utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den aktuella konsulten


 Detaljer

Uppdragslängd: Omgående till 2019-08-31
Förlängning: 2 ggr á 12 mån
Omfattning:  50 %
Plats:  Region Jönköping
Pris:  Offert

Sista svarsdag:

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan 2019-03-22

ID: FKU 19-14

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor