facebook tracking

- Region Jönköping, FKU 19-14 Kravanalytiker Nivå 5 Område B

Publicerad: 2019-03-15

Bakgrund:

Region Jönköpings län söker vi en analytiker med hög kompetens inom kravinsamling och som har

stark analytisk förmåga att se samband och mönster. Dessutom krävs mycket goda kunskaper i att
använda och utveckla rapportverktyg. Arbetet kommer utföras i team med andra funktioner inom den
centrala loggfunktionen som är under uppbyggnad. 

Uppdragsbeskrivning:

Arbetsuppgifterna kommer primärt innebära analyser samt hantering och utveckling av funktioner i systemet LogPoint som hanterar patientintegritetsloggar. Analytikern ansvarar för behovs- och intressentanalyser - för att kunna omsätta krav till verklighet – för att skapa förutsättningar för teamet att kunna följa de lagkrav/riktlinjer som finns.

Logpoint är ett SIEM-verktyg för säkerhetsinformation och händelsehantering. Systemet är ett webbaserat system som kan ta in stora mängder loggdata från olika system och sedan korrelera dessa data för att försöka hitta indikatorer på icke önskvärda beteenden eller beteendemönster. I stället för att slumpvis titta på enskilda individer, kan man med LogPoint filtrera bort vanliga användarfall och fokusera på loggar som ligger i riskzonen att vara olagliga eller icke önskvärda. Detta kan vara exempelvis ”vem har tittat på patienter där det inte finns en kontakt eller remiss mellan patienten och vårdcentralen/kliniken?” 

 

Önskad kompetens:

 

Följande kompetenskrav gäller för rollen (ska krav):
Har mycket stark integritet
Har en mycket god analytisk förmåga
Har en mycket god kunskap av att arbeta med SQL eller BI-verktyg.
Har en mycket god förmåga att kunna se mönster och samband i analysmaterial.
Har en mycket god samarbetsförmåga – ”personkemi en viktig punkt”
Har lätt att kommunicera – både inom gruppen och med verksamheter
Har god IT-teknisk kunskap
Uppdraget kommer att kräva att konsulten genomgår en säkerhetsklassning på nivå 2. Svenskt
medborgarskap är därför ett krav.

Meriterande krav (bör-krav):

Har erfarenhet av att arbetat som kravanalytiker i liknande uppdrag.
FKU 19-14 Kravanalytiker Nivå 5 Område B RJL 2019/841
Sida 6/10
Det är meriterande med god förmåga att nå fram till personer inom olika professioner – såväl
verksamhetschef som utvecklare, jurister, informationssäkerhetsspecialister och arkitekter.
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region
Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska
uppfylla följande krav:
Är affärsmässig och professionell i ditt agerande
Har god social kompetens
Har god förmåga att kommunicera
Är noggrann, strukturerad, lyhörd, flexibel och prestigelös
Har en helhetssyn samt förmåga att avgränsa och detaljera
Har förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya och komplexa frågeställningar

Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella konsulten måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens. För att säkerställa detta kan regionen komma att begära kopior av utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den aktuella konsulten


 Detaljer

Uppdragslängd: Omgående till 2019-08-31
Förlängning: 2 ggr á 12 mån
Omfattning:  50 %
Plats:  Region Jönköping
Pris:  Offert

Sista svarsdag:

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan 2019-03-22

ID: FKU 19-14

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor