facebook tracking

Riskanalysledare - Region Skåne (3335)

Publicerad: 2019-03-25

Uppdragsbeskrivning:

1. Genomförande av informationsklassifi-cering d.v.s. identifiering av verksamhets-krav och legala krav på den information som avses hanteras i system. Detta sker tillsammans med representanter för verksamheterna och experter inom Region Skåne. Informationsklassificering ska utmynna i en dokumentation som beskriver interna och externa krav.
2. Genomföra riskbedömning, inkluderande riskidentifiering med scenariobeskrivning, riskanalys och riskvärdering. Riskbedömningen ska utmynna i en beskrivning av identifierade risker som kan vara både tekniska och organisatoriska, deras riskvärde enligt Region Skånes riskmodell samt förslag till åtgärder/handlingsplan för att riskerna ska bli acceptabla. I uppgiften ingår att samverka med experter inom området.
3. Färdigställa beslutsunderlag till informationsägaren efter genomförd informationsklassificering och riskanalys.
4. Utifrån fastställd policy och beslutade rikt-linjer ta fram förslag till riskhanteringsprocess för DigIT, Region Skåne

Önskad kompetens:

- Kompetens inom informationsklassificering och riskbedömningsprocessen. Leverantören ska arbeta enligt Region Skånes fastställda modeller och generera underlag för beslut hos informationsägare efter genomförd informationsklassificering och riskanalys. Region Skåne arbetar i enlighet med ISO 27001.
- Grundläggande kompetens för att förstå tekniska förutsättningar som gäller drift hos externa leverantörer (molntjänster). Leverantören ska förstå vilka risker som finns med olika driftformer och ansvarsfrågor och kunna beskriva dessa.
Grundläggande juridisk insikt ska finnas om offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och Dataskyddsdirektivet (GDPR). Meriterande är kunskap inom de författningar som styr hantering av personuppgifter inom hälso- och sjukvård som Patientdatalagen (PDL) och Socialstyrelsens föreskrifter (HSLF-FS 2016:40).

 


Detaljer

Startdatum: 2019-04-08
Slutdatum: 2019-06-01
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3335

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor