facebook tracking

Uppdragstitel: Underhåll, Utveckling och Support av eArkiv - Region Skåne (3368)

Publicerad: 2019-04-01

Uppdragsbeskrivning:

Beskrivning av projektet/uppdraget i helhet:
Avtalet avser Underhåll, Utveckling och Support av eArkiv.
Avtal träder i kraft när det undertecknats av båda parter och med en löptid om 12 månader, samt en uppsägningstid av 1 månad.
Leverantören ska ha dokumenterad erfarenhet av att ha jobbat med eArkiv och bör ha god kännedom om Region Skåne och dess IT-miljö.
Kortfattad beskrivning av systemet
RS eArkiv är ett regionövergripande system för att säkerställa långsiktig tillgång till verksamheternas information. 
RS eArkiv innehåller till största delen information från avvecklade journalsystem men även personaladministrativ information, ekonomiska handlingar, avtal och ärende rörande avvikelser.

Informationsklassning
Informationen i eArkiv är sekretessklassad vilket kräver sekretessavtal. 
Leverantören skall följa svenska lagar, PDL, OSL, GDPR. 
Det är även aktuellt att skriva PUB-avtal enligt Region Skånes standardavtal. 
Personalen leverantören tillhandahåller skall vara svenskmedborgare och tala svenska. 
Prioritering:
Uppstartsdebitering efter er prioritering.

Önskad roll:

I Utveckling ingår:
• Stöd i leveransfrågor parallellt med utveckling av systemet eArkiv
• Bistå med systemarkitekt.
• Tillhandahålla minimum 2 utvecklare med god kompetens av eArkiv.
• Bistå med framtagande av kravspecifikationer m.m.
• Utveckling av nya och befintliga webgränssnitt
• Utveckling av sökklienter. 

I Underhåll ingår:
• Konsult med god kompetens av eArkiv.
• Deltagande på kvartalsvisa förvaltningsmöten. Region Skåne är sammankallande.
• Underhåll av dokumentation.
• Proaktivt förbättringsarbete och förslag på förändringar. I uppdraget ingår kompetensöverföring till Slutkundens egen personal och dokumentation av genomfört uppdrag.
• Underhåll av sökklienter

Support ingår allt som berör eArkiv enligt nedan:
• Problem vid import av data.
• Problem vid visning av data i Produktionsmiljön.
• Problem vid visning av data i Test/preprod miljön.
• Inleverans- och produktionssättningsrutiner.
• Bistå med hjälp vid journalförstöringsärenden, handlar om att skapa sql script för att radera innehåll i eArkivdatabaserna efter direktiv från socialstyrelsen/IVO.
• Bistå med hjälp vid bakåtscriptning. Bakåtscriptning innebär att skapa sql:er som kan köras mot eArkivdatabaserna för att rätta till eventuella fel i det inlästa materialet eller att komplettera det inlästa materialet efter nya förhållanden (allmän arkivvård).
• Bistå med utrullningen av ny funktionalitet.
• Bistå med hjälp när fel uppstått i samband med användande av Vaadin ramverk. 
• Service Level Agreement, gäller oavsett ovanstående
• Support av sökklienter
• Kunden bestämmer vilken prioritet som skall sättas på ärendet enligt tabellen nedan. Tiderna avser vardagar mellan 08:00 och 17:00.

Önskad kompetens:

Senior teknisk resurs med god kunskap inom följande:
• Java 8 enligt J2EE 7
• Java Web Application (servlet) – Vaadin ramverk
• Wildfly 8.2/10.1
• JBoss EAP
• Red Hat
• TomCat 8.5
• MS IIS
• Källkod har versionshanterats i Team Foundation Server och existerar som en plugin i Eclips
• Byggverktyg: Apache Ant version 1.9.2
• Byggverktyg för tredjepartsprogram (jar-filer) och beroenden används Apache Ivy
• Kunskap kring nationella webtjänsten ”Electronic Health Record (EHR) Log” samt Electronic Health Record (EHR) Block” anses meriterande. 
• Kunskap kring HAS-katalogen anses vara meriterande. 
• Kunskap kring SITHS certifikat med dubbelriktad SSL för både klient och servercertifikat anses meriterande.

Tjänstgöringsor


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-03-31
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3368

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor