facebook tracking

Informatiker - Region Skåne (3383)

Publicerad: 2019-06-04

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har behov av informatiker som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.
Informatiker ingår i arbetsströmmen för informatik i SDV.
Arbetsströmmen för informatik ska bidra till att organisera information i vårt digitala vårdsystem så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och medicinskt säker.

Önskad roll:

Informatiker har följande ansvar och uppgifter:
• Arbeta operativt med olika informatiska arbetsuppgifter t ex: 
o Genomföra process-, begrepps- och informationsmodellering
o Använda nationella och internationella standarder i informatiskt arbete
o Dokumentera kodverk och urval
o Dokumentera informationsmodeller 
o Verka för nationell standardisering
Samarbeta med och stödja de funktionella arbetsströmmarna och de tekniska delprojekten i SDV avseende informatik.

Önskad kompetens:

Följande kompetens efterfrågas:
• Kunskap och erfarenhet av process-, begrepps- och informationsmodellering. Processmodellering skall kunna ske enligt BPML eller motsvarande och UML för begrepps- och informations-modellering. 
• Kunskap om UML modelleringsverktyg som ex. Visual Paradigm 
• Kunskap om terminologiverktyg som ex. HealthTerm
• Kunskap om VIA-metoden eller motsvarande verksamhets- och informationsanalysmetod 
• Kunskap om följande standarder och specifikationer inom hälsoinformatik: 
o Contsys
o openEHR – arketyper
o ISO 13606-3
o HL7 FHIR
o Nationella informationsstrukturer t.ex. från Inera och Socialstyrelsen
• Kunskap om och erfarenhet av tillämpning av terminologier, klassifikationer, kodverk och urval.
Tidigare deltagande i modelleringar/projekt inom hälso- och sjukvård


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3383

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor