facebook tracking

Informatiker - Region Skåne (3383)

Publicerad: 2019-06-04

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har behov av informatiker som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.
Informatiker ingår i arbetsströmmen för informatik i SDV.
Arbetsströmmen för informatik ska bidra till att organisera information i vårt digitala vårdsystem så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och medicinskt säker.

Önskad roll:

Informatiker har följande ansvar och uppgifter:
• Arbeta operativt med olika informatiska arbetsuppgifter t ex: 
o Genomföra process-, begrepps- och informationsmodellering
o Använda nationella och internationella standarder i informatiskt arbete
o Dokumentera kodverk och urval
o Dokumentera informationsmodeller 
o Verka för nationell standardisering
Samarbeta med och stödja de funktionella arbetsströmmarna och de tekniska delprojekten i SDV avseende informatik.

Önskad kompetens:

Följande kompetens efterfrågas:
• Kunskap och erfarenhet av process-, begrepps- och informationsmodellering. Processmodellering skall kunna ske enligt BPML eller motsvarande och UML för begrepps- och informations-modellering. 
• Kunskap om UML modelleringsverktyg som ex. Visual Paradigm 
• Kunskap om terminologiverktyg som ex. HealthTerm
• Kunskap om VIA-metoden eller motsvarande verksamhets- och informationsanalysmetod 
• Kunskap om följande standarder och specifikationer inom hälsoinformatik: 
o Contsys
o openEHR – arketyper
o ISO 13606-3
o HL7 FHIR
o Nationella informationsstrukturer t.ex. från Inera och Socialstyrelsen
• Kunskap om och erfarenhet av tillämpning av terminologier, klassifikationer, kodverk och urval.
Tidigare deltagande i modelleringar/projekt inom hälso- och sjukvård


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3383

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor