facebook tracking

Informatiker - Region Skåne (3383)

Publicerad: 2019-06-04

Uppdragsbeskrivning: 

Region Skåne har behov av informatiker som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV.
Informatiker ingår i arbetsströmmen för informatik i SDV.
Arbetsströmmen för informatik ska bidra till att organisera information i vårt digitala vårdsystem så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och medicinskt säker.

Önskad roll:

Informatiker har följande ansvar och uppgifter:
• Arbeta operativt med olika informatiska arbetsuppgifter t ex: 
o Genomföra process-, begrepps- och informationsmodellering
o Använda nationella och internationella standarder i informatiskt arbete
o Dokumentera kodverk och urval
o Dokumentera informationsmodeller 
o Verka för nationell standardisering
Samarbeta med och stödja de funktionella arbetsströmmarna och de tekniska delprojekten i SDV avseende informatik.

Önskad kompetens:

Följande kompetens efterfrågas:
• Kunskap och erfarenhet av process-, begrepps- och informationsmodellering. Processmodellering skall kunna ske enligt BPML eller motsvarande och UML för begrepps- och informations-modellering. 
• Kunskap om UML modelleringsverktyg som ex. Visual Paradigm 
• Kunskap om terminologiverktyg som ex. HealthTerm
• Kunskap om VIA-metoden eller motsvarande verksamhets- och informationsanalysmetod 
• Kunskap om följande standarder och specifikationer inom hälsoinformatik: 
o Contsys
o openEHR – arketyper
o ISO 13606-3
o HL7 FHIR
o Nationella informationsstrukturer t.ex. från Inera och Socialstyrelsen
• Kunskap om och erfarenhet av tillämpning av terminologier, klassifikationer, kodverk och urval.
Tidigare deltagande i modelleringar/projekt inom hälso- och sjukvård


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3383

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor