facebook tracking

Testare till Bostadsförmedlingen i Stockholm AB

Publicerad:

Uppdragsbeskrivning:

Bostadsförmedlingen har behov av förstärkning på avdelningen för digitala tjänster. Uppdraget omfattar en konsult i form av en testare. Rollen som testare innebär att förstå både systemen och den verksamhet som dessa stödjer. Erbjuden konsult kommer att bygga, planera, prioritera, leda och utföra tester av våra system. Det gäller både förvaltade system och inom nyutveckling och allt arbete sker genom samarbete med övriga testare. Arbetet förutsätter god och kontinuerlig dialog med verksamheten liksom att arbeta strukturerat inom avdelningen. Utöver det konkreta testuppdraget så förväntas konsulten driva förbättring och utveckling av testarbetet. 

Önskad roll:

Testare

Önskad kompetens:

"Testare", kompetensnivå 3, i enlighet med de krav som ställs i ramavtalet. 
 Erbjuden konsult skall ha minst 5 års erfarenhet som konsult inom testning ochvara certifierad testare enligt ISTQB eller motsvarande Bifoga CV som visar  efterfrågad kompetens och erfarenhet. I CV:t skall finnas två referensuppdrag med kontaktuppgifter till referenspersoner. 
 


Detaljer

Startdatum: Omgående
Slutdatum: 2020-03-31 Med option på sex månaders förlängning
Omfattning: 100%
Plats: Hos kund i Stockholm
Nivå: 3Sista svarsdag: 2019-04-26

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan


Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor