facebook tracking

​Strategisk rådgivare bredbandsutbyggnad till region Sörmland

 

Publicerad:

Uppdragsbeskrivning:

Uppdraget innebär att vara ett strategiskt och praktiskt stöd för att utarbeta en ny regional

bredbandstrategi som tar sin utgångspunkt i den marknadssituation som råder i Sörmland och med
beaktande av den nationella strategin.
Uppdraget innebär att medverkande kommuner engageras och att deras respektive förutsättningar och
utmaningar implementeras i strategin. Detta inkluderar även trådlösa tekniker.
Regionen har inlett ett strategiskt samarbete med 6 närliggande regioner. Uppdragstagaren ska vara
rådgivande och utgöra ett stöd i de strategiska frågeställningar som behandlas inom detta nätverk.
Uppdragstagaren ska löpande förse uppdragsgivaren med omvärldsbevakning på såväl nationell som

 

Önskad roll:

Strategisk rådgivare bredbandsutbyggnad

Önskad kompetens:

 

Den offererade konsulten ska ha genomfört uppdrag omfattande minst 100 timmar inom följande tre
områden:
Uppdrag rörande bredbandsutbyggnad på lokal/kommunal nivå
Uppdrag rörande bredbandsutbyggnad på regional nivå
Uppdrag rörande bredbandsutbyggnad på nationell nivå 

 


Detaljer

Startdatum: 2019-07-01
Slutdatum: 2020-09-30Sista svarsdag: 2019-04-24

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan


Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Stockholm

Birger Jarlsgatan 15
111 45 Stockholm Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor