Lösningsarkitekt - Region Skåne (3407)

Publicerad: 2019-08-09

Uppdragsbeskrivning:

Det finns ett stort antal pågående projekt för att skapa återanvändbara tekniska lösningar inom Region Skånes IT/tekniska landskap.

För detta projekt behövs en resurs att samverka med andra arkitekter- och intressenter för att analysera och dokumentera tekniska- och integrationslösningar inför nyutveckling.

Önskad roll:

• Lösningsarkitekten skall aktivt medverka i projekt. Rollen innebär att säkerställa att lösningen sätts upp enligt de krav som ställs på den tekniska lösningen. 
• Inom arbetet ingår dialog med extern leverantör samt dokumentationsarbete. Den framtida lösningsarkitekten skall även ha ett tätt samarbete med de domänarkitekter som finns inom Region Skåne.
• -------------------------------------------
• -Lösningsarkitekt- Allmän beskrivning Typiska leverabler: Applikationsdiagram, systemkartor, tjänstegränssnitt, datamodeller, analysmönster, tekniska gränssnitt, integrationsstrategier mm. Ibland ligger huvudansvar på lösningsarkitekten att leverera och få godkänt teknsiska besluts underlag som tex Service Design Package.
• -------------------------------------------
• Arbetsbeskrivning: 
• En lösningsarkitekt arbetar med att designa IT-lösningar baserade på krav ifrån verksamheten samt existerande IT-tjänster i företagen. Lösningsarkitekten har fokus på att se till att återanvändning av funktionalitet sker samt att säkerställa att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen. Balanserar funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och gör nödvändiga prioriteringar och kompromisser. Lösningsarkitektens intresseområde är både det aktuella projektets framgång men också att se till att företagets övergripande strategier följs samt att lösningen kommer att bli förvaltningsbar. I takt med att företag går ifrån traditionella applikationer mot integrerade lösningar och tjänster blir lösningsarkitekten roll allt viktigare.

Grundkompetens: Mycket god teknisk kompetens både övergripande inom IT området men också inom specialisering som infrastruktur, datamodellering, Service Orientering etc. Förmåga till helhetssyn. Förståelse för ”enterprisearkitektur.

Önskad kompetens:

Viktigt att kandidaten har erfarenhet av att arbeta med:
• Integration
• Dokumentation
• API:er som stödjer REST riktlinjer
• XML/JSON
• Arbete med externa leverantörer
• Vana och förståelse för att arbeta mobilt och självständigt
• God kommunikationsförmåga, både skrifligen och muntligen.

Region Skåne ser gärna en erfaren lösningsarkitekt som på ett ansvarsfullt sätt är van att arbeta inom ramarna för ”ansvar under frihet”.

Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Region Skåne ses som positivt.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-05-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3407

Känner du några som skulle passa ännu bättre? Berätta det för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se Se sida

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor