facebook tracking

Lösningsarkitekt - Region Skåne (3407)

Publicerad: 2019-05-02

Uppdragsbeskrivning:

Det finns ett stort antal pågående projekt för att skapa återanvändbara tekniska lösningar inom Region Skånes IT/tekniska landskap.

För detta projekt behövs en resurs att samverka med andra arkitekter- och intressenter för att analysera och dokumentera tekniska- och integrationslösningar inför nyutveckling.

Önskad roll:

• Lösningsarkitekten skall aktivt medverka i projekt. Rollen innebär att säkerställa att lösningen sätts upp enligt de krav som ställs på den tekniska lösningen. 
• Inom arbetet ingår dialog med extern leverantör samt dokumentationsarbete. Den framtida lösningsarkitekten skall även ha ett tätt samarbete med de domänarkitekter som finns inom Region Skåne.
• -------------------------------------------
• -Lösningsarkitekt- Allmän beskrivning Typiska leverabler: Applikationsdiagram, systemkartor, tjänstegränssnitt, datamodeller, analysmönster, tekniska gränssnitt, integrationsstrategier mm. Ibland ligger huvudansvar på lösningsarkitekten att leverera och få godkänt teknsiska besluts underlag som tex Service Design Package.
• -------------------------------------------
• Arbetsbeskrivning: 
• En lösningsarkitekt arbetar med att designa IT-lösningar baserade på krav ifrån verksamheten samt existerande IT-tjänster i företagen. Lösningsarkitekten har fokus på att se till att återanvändning av funktionalitet sker samt att säkerställa att de företagsövergripande arkitekturprinciperna och riktlinjer kring standarder och integration följs i den tekniska arkitekturen. Balanserar funktionella krav mot övriga kvalitetskrav och gör nödvändiga prioriteringar och kompromisser. Lösningsarkitektens intresseområde är både det aktuella projektets framgång men också att se till att företagets övergripande strategier följs samt att lösningen kommer att bli förvaltningsbar. I takt med att företag går ifrån traditionella applikationer mot integrerade lösningar och tjänster blir lösningsarkitekten roll allt viktigare.

Grundkompetens: Mycket god teknisk kompetens både övergripande inom IT området men också inom specialisering som infrastruktur, datamodellering, Service Orientering etc. Förmåga till helhetssyn. Förståelse för ”enterprisearkitektur.

Önskad kompetens:

Viktigt att kandidaten har erfarenhet av att arbeta med:
• Integration
• Dokumentation
• API:er som stödjer REST riktlinjer
• XML/JSON
• Arbete med externa leverantörer
• Vana och förståelse för att arbeta mobilt och självständigt
• God kommunikationsförmåga, både skrifligen och muntligen.

Region Skåne ser gärna en erfaren lösningsarkitekt som på ett ansvarsfullt sätt är van att arbeta inom ramarna för ”ansvar under frihet”.

Tidigare erfarenhet av att arbeta inom Region Skåne ses som positivt.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-05-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3407

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor