facebook tracking

Lösningsarkitekt – SDV Användarmiljö - Region Skåne (3262)

Publicerad: 2019-05-03

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett 20-tal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer c:a 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till november 2020. SDV kommer att levereras som en molntjänst hos SDV-leverantören och klientdelen kommer att levereras virtualiserat via Citrix. För den användarmiljö som SDV kommer att köras i finns krav på sessionshantering, single sign-on, stark autentisering och mobilitet inte bara för SDV-applikationen utan för hela användarupplevelsen.Region Skåne bygger därför just nu i samarbete med leverantörer och driftpartners upp ett koncept för en IT-vårdarbetsplats baserad på virtualiserade applikationer. Här kommer att finnas stöd för sessionshantering, single sign-on, stark autentisering och mobilitet. Detta arbete bedrivs inom ett delprojekt som benämns SDV Användarmiljö.I omfattningen för SDV Användarmiljö ingår även relevanta aspekter på infrastruktur i form av nätverk, användarprovisionering, AD-design och IT-säkerhet Parallellt med detta tekniska arbete sker under kommande månader ett omfattande verksamhetsfokuserat arbete som skall definiera hur de kliniska verksamheterna skall arbeta i SDV. De arbetsflöden som kommer ut av detta arbete måste stödjas av SDV Användarmiljö. Därför måste projektet SDV Användarmiljö koordinera designen av den nya klientmiljön med både verksamhetsprojektens arbetsflöden (funktionellt) och Avdelningen för digitalisering och IT (teknik, säkerhet) så att SDV Användarmiljö fungerar och upplevs som en sammanhängande, säker och lättanvänd helhet.Lösningsarkitekten rapporterar till tekniska projektledaren för SDV Användarmiljö

Önskad roll:

En lösningsarkitekt med ansvar och uppgift att i enlighet med projektplanen:
• Leda och koordinera intressenter och leverantörer i arbetet med att designa och etablera SDV Användarmiljö
• Dokumentera design
• Koordinera och bidra till framtagandet av SDV Användarmiljö för implementation i samband med SDV-implementationen
Samverka och koordinera med den övergripande lösningsarkitekten för SDV

Önskad kompetens:

• Tidigare erfarenhet från projekt och analytiskt arbete som omfattat både verksamhet och IT-stöd. Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd.
• God teknisk kompetens avseende teknologier för applikationsvirtualisering, klientenheter, autentisering och mobilitet
• Kompetens inom Microsofts server‐ och klientplattformar och Office 365
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Generellt goda ledaregenskaper. Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Helhetssyn och verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.
• God erfarenhet av tekniska projekt med fokus på användbarhet


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3262

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor