facebook tracking

Lösningsarkitekt – SDV Integration - Region Skåne (3416)

Publicerad: 2019-05-03

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett 20-tal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer c:a 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till november 2020.

Införandet av SDV kommer att innebära att många befintliga system och tjänster ersätts, men också ett omfattande arbete med att integrera SDV med de system och tjänster som blir kvar somt nya som tillkommer. 

Inom den tekniska delen av SDV-projektet finns därför ett delprojekt, SDV Integration, där allt arbete med design och implementation av dessa integrationer bedrivs. Det är en rik flora av system, plattformar, tjänster och teknologier som ingår i ekvationen. Ett stort mått av samverkan och koordinering mellan leverantörer, verksamhetsansvariga och övriga intressenter krävs för att få alla nödvändiga integrationer på plats.

Parallellt med detta tekniska arbete sker under kommande månader ett omfattande verksamhetsfokuserat arbete som skall definiera hur de kliniska verksamheterna skall arbeta i SDV. De arbetsflöden som kommer ut av detta arbete måste stödjas av SDV Integration. Här i behöver stöttning och uppföljning för koordinering och planering ske.

Lösningsarkitekten rapporterar till den tekniska projektledaren för SDV Integration.

Önskad roll:

En lösningsarkitekt med ansvar och uppgift att i enlighet med projektplanen:
• Leda och koordinera intressenter och leverantörer i arbetet med att designa integrationerna. 
• Dokumentera integrationerna
• Samverka och koordinera med den övergripande lösningsarkitekten för SDV
• Vid behov assistera i koordinering och planering av ett eller flera integrationsområden.
Beställa och följa upp utveckling hos andra integrationsparter.

Önskad kompetens:

• Tidigare erfarenhet från integrationsarbete som omfattat både verksamhet och IT-stöd. Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd.
• God teknisk kompetens avseende teknologier och mönster för integrationer i stora och komplexa miljöer
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift
• Generellt goda ledaregenskaper. Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
Helhetssyn och verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-04-30
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3416

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor