facebook tracking

FKU 19-22 Kravanalytiker, Nivå 3, Område B Region Jönköpings län


Bakgrund:

IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för

Region Jönköpings läns IT-verksamhet.
I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att Region Jönköpings läns verksamheter
utvecklas och stöds med bra IT-lösningar.
IT-centrum har ca 180 medarbetare.
Verksamheten består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av system,
upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice samt utbildning. 

Uppdragsbeskrivning:

Region Jönköping söker nu en kravanalytiker med uppdraget att ansvara för kravarbetet i anvisade förstudier

och projekt, som alla kretsar kring några av vårdens viktigaste system, bland annat uppgradering och utveckling av Metavision. Uppgiften för en kravanalytiker är att fånga relevanta intressenter och deras behov, strukturera, analysera och konkretisera dessa till en beskrivning som kan användas som underlag vid utformningen av IT-stödet. I det här uppdraget ingår även arbete med utveckling av kod.

Önskad kompetens:

 

Uppdraget omfattar att som kravanalytiker ingå i en projektgrupp och ansvara för att:
Planera och driva workshops samt intervjuer med verksamheten och externa aktörer
för kravinhämtning driva kravarbetet genom att konkretisera, detaljera och vidareutveckla verksamhetenskrav på lösningarna, så att de bland annat kan ligga till grund för framtagandet av IT-arkitektur. Ansvara för framtagning av kravspecifikation för de ingående systemen och systemintegration i samarbete med projektets IT-arkitekt. Säkerställa att kraven på de ingående systemen utgår från verksamhetens behov, samt att de framtagna lösningarna uppfyller dessa behov på bästa sätt. Proaktivt i samarbete med projektets IT-arkitekt ge projektet förslag på möjliga lösningar. Kvalitetssäkra att framtagna krav och lösningsförslag tar hänsyn till förvaltningsrutiner och andra styrande dokument. Medverka i framtagande av underlag för test. 

Uppdraget ska genomföras av en (1) konsult. Uppdragets omfattning är 80 - 100% av heltidstjänst. Följande kompetenskrav gäller för rollen (ska-krav):
- Har god kompetens inom analysarbete innefattande att identifiera samt dokumentera
funktionella, kvalitativa och legala krav.
- Har god kompentens att arbeta med processkartläggning.
- Har god kompetens att arbeta som kravanalytiker i komplexa och stora IT-projekt.
- Har stor erfarenhet av att planera och genomföra workshops.
- Har erfarenhet av att formulera testbara krav och mätetal.
- Har mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
- Har god vana och förmåga att strukturerat dokumentera och rapportera, i såväl text som
modeller.
- Har god erfarenhet av att arbeta som systemutvecklare.
- Har god kompetens inom .NET
- Har god kompetens inom SQL
Meriterande kompetens (bör-krav):
- Meriterande med erfarenhet av att arbetat som kravanalytiker inom utveckling av
vårdsystem och utveckling av logghanteringssystem.
- Meriterande med erfarenhet av vårdsystemet Metavision.
- Meriterande att ha arbetat som kravanalytiker på region/landsting.
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region
Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska
uppfylla följande krav:
- Är affärsmässig och professionell i ditt agerande
- Har god social kompetens
- Har god förmåga att kommunicera
- Har god samarbetsförmåga och förmåga att kunna få med sig andra
- God analysförmåga
- Är noggrann, strukturerad, lyhörd, flexibel och prestigelös
- Har en helhetssyn samt förmåga att avgränsa och detaljera
- Har förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya och komplexa frågeställningar

Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella konsulten måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens. För att säkerställa detta kan regionen komma att begära kopior av utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den aktuella konsulten


 Detaljer

Uppdragslängd: 4 månader
Förlängning: 3 á 4 månader
Omfattning:  80-100% 
Plats:  IT-centrum Region Jönköping


Sista svarsdag: 2019-05-13

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: FKU 19-22

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor