facebook tracking

FKU 19-22 Kravanalytiker, Nivå 3, Område B Region Jönköpings län


Bakgrund:

IT-centrum är ett verksamhetsområde inom Region Jönköpings län med det samlade ansvaret för

Region Jönköpings läns IT-verksamhet.
I ett nära samarbete med våra kunder medverkar vi till att Region Jönköpings läns verksamheter
utvecklas och stöds med bra IT-lösningar.
IT-centrum har ca 180 medarbetare.
Verksamheten består till huvuddelen av utredning, förvaltning, utveckling och drift av system,
upphandling, teknikstöd, kommunikation, IT-säkerhet, kundservice samt utbildning. 

Uppdragsbeskrivning:

Region Jönköping söker nu en kravanalytiker med uppdraget att ansvara för kravarbetet i anvisade förstudier

och projekt, som alla kretsar kring några av vårdens viktigaste system, bland annat uppgradering och utveckling av Metavision. Uppgiften för en kravanalytiker är att fånga relevanta intressenter och deras behov, strukturera, analysera och konkretisera dessa till en beskrivning som kan användas som underlag vid utformningen av IT-stödet. I det här uppdraget ingår även arbete med utveckling av kod.

Önskad kompetens:

 

Uppdraget omfattar att som kravanalytiker ingå i en projektgrupp och ansvara för att:
Planera och driva workshops samt intervjuer med verksamheten och externa aktörer
för kravinhämtning driva kravarbetet genom att konkretisera, detaljera och vidareutveckla verksamhetenskrav på lösningarna, så att de bland annat kan ligga till grund för framtagandet av IT-arkitektur. Ansvara för framtagning av kravspecifikation för de ingående systemen och systemintegration i samarbete med projektets IT-arkitekt. Säkerställa att kraven på de ingående systemen utgår från verksamhetens behov, samt att de framtagna lösningarna uppfyller dessa behov på bästa sätt. Proaktivt i samarbete med projektets IT-arkitekt ge projektet förslag på möjliga lösningar. Kvalitetssäkra att framtagna krav och lösningsförslag tar hänsyn till förvaltningsrutiner och andra styrande dokument. Medverka i framtagande av underlag för test. 

Uppdraget ska genomföras av en (1) konsult. Uppdragets omfattning är 80 - 100% av heltidstjänst. Följande kompetenskrav gäller för rollen (ska-krav):
- Har god kompetens inom analysarbete innefattande att identifiera samt dokumentera
funktionella, kvalitativa och legala krav.
- Har god kompentens att arbeta med processkartläggning.
- Har god kompetens att arbeta som kravanalytiker i komplexa och stora IT-projekt.
- Har stor erfarenhet av att planera och genomföra workshops.
- Har erfarenhet av att formulera testbara krav och mätetal.
- Har mycket god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
- Har god vana och förmåga att strukturerat dokumentera och rapportera, i såväl text som
modeller.
- Har god erfarenhet av att arbeta som systemutvecklare.
- Har god kompetens inom .NET
- Har god kompetens inom SQL
Meriterande kompetens (bör-krav):
- Meriterande med erfarenhet av att arbetat som kravanalytiker inom utveckling av
vårdsystem och utveckling av logghanteringssystem.
- Meriterande med erfarenhet av vårdsystemet Metavision.
- Meriterande att ha arbetat som kravanalytiker på region/landsting.
Då uppdraget kommer att innebära mycket kontakt med medarbetare inom Region
Jönköpings län kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet. Offererad konsult ska
uppfylla följande krav:
- Är affärsmässig och professionell i ditt agerande
- Har god social kompetens
- Har god förmåga att kommunicera
- Har god samarbetsförmåga och förmåga att kunna få med sig andra
- God analysförmåga
- Är noggrann, strukturerad, lyhörd, flexibel och prestigelös
- Har en helhetssyn samt förmåga att avgränsa och detaljera
- Har förmåga att snabbt kunna sätta sig in i nya och komplexa frågeställningar

Då det aktuella uppdraget är av sådan art att den aktuella konsulten måste fungera väl tillsammans med medarbetarna på den aktuella arbetsplatsen ska den aktuella konsulten besitta en god social kompetens. För att säkerställa detta kan regionen komma att begära kopior av utvärderingsrapporter från tidigare uppdrag som styrker detta och/eller genomföra intervju med den aktuella konsulten


 Detaljer

Uppdragslängd: 4 månader
Förlängning: 3 á 4 månader
Omfattning:  80-100% 
Plats:  IT-centrum Region Jönköping


Sista svarsdag: 2019-05-13

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: FKU 19-22

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor