facebook tracking

Projektledare för Team Rapport Datalager och Analys - Region Skåne (3440)

Publicerad: 2019-05-09

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne söker nu ytterligare bamnning för teamet för implementation av SDV Rapport, datalager och Analys inom Business Intelligence området.

Team SDV Rapport, Datalager och Analys har följande ansvar:
• Gruppen skall jobba ihop med Region Skånes koordinerande systemanalytiker för att bygga upp SDVs Rapport, Datalager och Analys verktyg baserat på Cerners HealtheIntent och Millennium där Tableau och Business Objects används som verktyg
• Gruppen är ansvarig för hela ETL- flödet från datafångst till laddning av data till HealtheIntent HealtheEDW
• Utföra designarbetet tillsammans med arbetsgruppens koordinerande systemanalytiker utifrån arbetsgruppens specifikationer. 
• Gruppen skall ansvara för att informationsmaterial och utbildningsmaterial tas fram för gruppens ansvarsområde tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner.
• Gruppen skall analysera och kategorisera risker och systemtestresultat tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner.

Önskad roll:

• Samordna designarbetet tillsammans med arbetsgruppens koordinerande systemanalytiker utifrån arbetsgruppens specifikationer. 
• Projektledaren skall sammankalla och hålla veckomöte med arbetsgruppen för att summera status, hantera uppföljning inom gruppen samt ansvara för att gruppens veckorapport skickas till projektledaren för HealtheIntent projektet. Närvara och representera gruppen vid samordningsmöten för inom SDV.
• Projektledaren skall analysera och kategorisera risker och systemtestresultat tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner.
• Projektledaren skall ansvara för att informationsmaterial och utbildningsmaterial tas fram för gruppens ansvarsområde tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner

Önskad kompetens:

• Tidigare erfarenhet från Region Skåne, gärna som kliniskt aktiv med med kunskap och intresse för verksamhetsuppföljning med rapport och analysverktyg som t.ex. Qlikview och god kännedom om Region Skåne.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift Dokumenterad erfarenhet från ledning av projekt/initiativ inom Data Warehouse/BI. 
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar
• Dokumenterad erfarenhet av uppdrag som projektledare, gärna certifierad.
• Kompetens avseende verktyg och verksamhetsmodeller för att hantera, analysera och förvalta stora datamängder. 
• Förmåga att proaktivt kunna identifiera risker och planera för att motverka identifierade risker


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3440

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor