facebook tracking

Teknisk delprojektledare Printing i SDV - Region Skåne (3446)

Publicerad: 2019-05-14

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett större antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer ca 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till november 2020.

Inom SDV-programmet finns arbetsströmmen SDV Användarmiljö vars omfattning utgörs av datacenter, nätverk, användarprovisionering, inloggning, klientplattform samt användarnära kringutrustning så som skrivare och skanners.

Parallellt med det tekniska arbetet pågår ett omfattande verksamhetsfokuserat arbete som skall definiera hur de kliniska verksamheterna skall arbeta i SDV. De arbetsflöden som kommer ut av detta arbete måste stödjas av SDV Användarmiljö.

SDV användarmiljö söker nu en teknisk delprojektledare för utskrift och skrivare.

Mer info om SDV finns på: https://vardgivare.skane.se/tema/sdv/

Önskad roll:

En teknisk projektledare med ansvar och uppgift att:
• Genom alla faser fram till produktionssättning planera samt leda och koordinera projektresurser, intressenter och leverantörer i arbetet med att säkerställa SDVs utskriftsbehov.
• Säkerställa att design uppfyller ställda behov och krav, dokumenteras och godkänns.

Önskad kompetens:

• Goda erfarenheter av att leda IT-projekt.
• God teknisk kompetens avseende teknologier inom området IT-utskriftshantering.
• Goda ledaregenskaper.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar.
• Helhetssyn och verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från klinisk verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift (Svenska och engelska).
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne är önskvärd.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3446

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor