facebook tracking

Databasutvecklare SDV Migrering, avveckling och arkivering - Region Skåne (3454)

Publicerad: 2019-05-22

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2017 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem (SDV) som ska ersätta ett större antal befintliga system för patientadministration och vårddokumentation. Detta projekt är nu under implementering och är det största projekt som Region Skåne någonsin har genomfört. Under införandet kommer ca 300 medarbetare från den kliniska verksamheten och IT att vara engagerade i design, test, utrullning och utbildning. Go-live är planerat till november 2020.
Inom SDV-programmet finns arbetsströmmen ”Migrering, avveckling och arkivering” vars omfattning utgörs av att migrera information till det nya systemet, förse en lösning för medborgarhälsa med information samt hantera arkivering av system som skall avvecklas.
SDV söker nu en databasutvecklare till arbetsströmmen Migrering, avveckling och arkivering.

Önskad roll:

En databasutvecklare med god kompetens inom T-SQL 
Utvecklarens ansvar och uppgift är att implementera logik och regelverk för dataextrahering/datamigrering i SQL Server /T-SQL.
Utvecklaren kommer att ingå i ett team av utvecklare i SDV-programmets migreringssgruppering.

Önskad kompetens:

Kompetens och erfarenhet av SQL Server, särskilt viktigt är T-SQL (utveckling av procedurer, funktioner, vyer etc.) gärna i migrerings- eller extraheringskontext.

Praktisk erfarenhet från datamigreringsprojekt eller integrationsprojekt önskvärt.

Talar och skriver svenska och engelska obehindrat.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3454

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor