facebook tracking

Utvecklare ICC

Publicerad: 2019-05-22

Arbetsuppgifter:

Uppdraget är att tillsammans med och under ledning av ICCs ordinarie bemanning uppfylla ICCs åtagande inom Göteborgs Stad. Uppdraget kan delas in i tre huvudområden

Utveckling

•        Utveckling av nya integrationer 

•        Förändring av existerande integrationer efter verksamhetens behov

Förvaltning

•        Hantering av inkomna förvaltningsärenden i Service Now 

•        Felsökning i samband med Problem-ärenden

•        Felsökning i samband med Incidenter 

 

Proaktiv förvaltning

•        Migrering av BizTalk2013 till BizTalk2016 miljö med HA-SQL-server

•        Reducera komplexiteten hos befintliga integrationer i syfte att underlätta förvaltning

•        Analysera grundorsaker till frekvent förekommande incidenter

•        Förebygga uppkomst av nya incidenter

•        Uppdatera och kvalitetsförbättra existerande strukturkapital (dokumentation mm)

•        Samarbeta med Testgruppen för att bygga upp testsvit av automatiserade tester

•        Underhåll och uppdatering av integrationsmiljön

 
Uppdraget innebär att i huvudsak vara tillgänglig på plats hos Intraservice. Konsulten kommer att ansluta till och arbeta i Göteborgs Stads miljöer och system. Göteborgs Stad kommer att förse konsulten med relevanta verktyg för att utföra uppdraget ex. dator, användarkonto, corporate connectivity anslutning samt en basuppsättning mjukvarulicenser.


Kompetensprofil:

Många integrationer innehåller en hög nivå av teknisk komplexitet med många beroenden och stor potentiell påverkan på verksamheten. Konsulten kommer därför jobba tätt ihop med övrig personal inom ICC men samtidigt kunna jobba självständigt för att säkerställa leveransen till Göteborgs Stads verksamhet.

 

Skakrav:

Minst 10 år dokumentrad erfarenhet inom IT.

Minst 5 års erfarenhet inom Biztalk, C#, WCF-tjänster, SOAPUI, Ms SQL Server      

Minst 3 års erfarenhet inom Powershell,Lösnings eller Intergrationsarkitekt, Dokumenterad erfarenhet inom tjänsteorienterad arkitektur                    

Minst 2 års erfarenhet av inom Sentinet, SSIS, Powershell            


 

Detaljer

Startdatum:  2019-06-01
Slutdatum:  2019-12-31
Omfattning:  100%
Plats:   Göteborg
Pris: Offert

Ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: N/A


Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Göteborg

Fredsgatan 1
411 07 Göteborg Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor