facebook tracking

Säkerhetsgranskning – Skånetrafiken Säljsystem/utrustning - Region Skåne (3458)

Publicerad: 2019-05-22

Uppdragsbeskrivning:

Utföra en sårbarhetsanalys inför Skånetrafikens implementation av säljutrustning med backend. Säljsystem kommer att vara en del i Skånetrafikens resesystem. 

Syftet med uppdraget är att identifiera eventuella säkerhetsrisker i designkomponenter och kontroll av dessa efter implementation. 

Säljsystem består av 2 backend som integreras mot befintliga komponenter i Skånetrafikens Resesystemet (biljett, appar och kundsidor). Säljsystem innehåller även appar för Android och Windows (Säljutrustning).

Efter att uppdraget slutförts skall granskningen ge en tydlig bild över säkerhetsdesign i tillämpningarna samt verifiering av säkerhet genom testning vid implementation och produktionssättning.

Hjälp med koordinering av uppdraget och instruktioner från lösningsarkitekt i projektet för Säljutrusning kommer att finnas som stöd.

Uppdraget är begränsat till ett övre tak på 300 timmar. Start av arbetet i juni med slut senast december 2019. Givet att förutsättningar för att utföra arbetet är på plats skall utföraren inom denna tid genomföra ovan nämnda sårbarhetsanalys och färdigställa en rapport med utfallet. Genomgång och frågestund av rapporten vid ett mötestillfälle (Skype-möte eller motsvarande) efter uppdragets slutförande ingår. 

Arbetet kommer att utföras på plats hos Skånetrafiken i Malmö.

Önskad roll:

Utförare skall vara specialiserad inom applikation och nätverkssäkerhet och specifikt penetrationstest, kodgranskning intrångsdetektering och analys.

Önskad kompetens:

Utförare skall ha dokumenterad kunskap och mångårig erfarenhet av penetrationstester, Kodgranskning, intrångsdetektering och analys av dessa.
uppdragstagaren skall ha erfarenhet av att jobba med större organisationer avseende säkerhetsfrågor, operativt och strategiskt.
Kunskaper om Microsoft Azure PaaS.
Ta hänsyn till “Microsoft Penetration Testing Rules of Engagement”


Detaljer

Startdatum: 2019-07-01
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 300h
Plats: Malmö
Pris: Fastpris
Nivå: n/a

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3458

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor