facebook tracking

Testledare - Region Skåne (3472)

Publicerad: 2019-05-29

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne implementerar med hjälp av Cerner ett sammanhängande digitalt vårdsystem för att ersätta ett antal applikationer som stödjer regionens vårdaktiviteter. Detta är det mest omfattande förnyelsearbetet i Region Skånes historia. Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya. För mer information om projektet, se https://vardgivare.skane.se/tema/skanes-digitala-vardsystem-sdv/.

Önskad roll:

Till projektet SDV söker vi flera acceptanstestledare för våra funktionella arbetsgrupper. 
Du kommer att ingå i ett större team av testledare/testare. Du bidrar med testkunskap och testdesignmetoder och stöttar verksamheten i att designa och exekvera testfall samt skriva avvikelserapporter.
Du ska kunna:
• strukturera, planera, koordinera och leda verksamhetens tester utifrån ett riskbaserat angreppssätt. 
• kommunicera och förklara test för verksamheten. 
• samordna med andra testledare och arbetsgrupper så att testspecifika saker inte hamnar mellan stolarna mellan de olika arbetsgrupperna.
• planera, följa upp och rapportera tester och resultat till projektledare för SDV Test.
• E2E-tester och deras betydelse för att förstå kvaliteten på system och applikationer.

Önskad kompetens:

Du har erfarenheter av att strukturera, planera, koordinera och leda acceptanstester. Du är duktig på att kommunicera och förklara test för verksamheten, planera och rapportera tester och har erfarenhet av E2E-tester och deras betydelse för att förstå kvaliteten på system och applikationer. Du kommer att utföra alla arbetsuppgifter som åligger en testledare såsom planering, uppföljning och rapportering.
Vi behöver dig som:
• Är självgående och drivande och kan rapportera hur testerna går. 
• har dokumenterad erfarenhet av att ha lett acceptanstestprojekt med 5-30 personer från verksamheten. 
• förstår hur man arbetar med ett risk- och kravbaserat angreppsätt inom test
• har en förståelse för test och dess terminologi, t.ex. genom ISTQB-certifiering. 
• har erfarenhet att jobba i testledningsverktyg såsom t.ex. Microfocus ALM.
• kan svenska och engelska i tal och skrift.
Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet från Region Skåne och dess arbetssätt.


Detaljer

Startdatum: 2019-06-10
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3472

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor