facebook tracking

Förstudieteam Rapport, Datalager & Analys - Region Skåne (3474)

Publicerad: 2019-06-03

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne står inför att implementera ett regiongemensamt sammanhållet vårdinformationssystem som kommer att ersätta ett stort antal befintliga system.

En del i införandet är att implementera system för medborgarhälsa som består av bl.a. longitudinell patientjournal, Enterprise Data Warehouse (EDW), uppföljning och visualisering av verksamhetsinformation m.m.
 
Region Skåne söker nu ytterligare bamanning för teamet för implementation av SDV Rapport, datalager och Analys inom Business Intelligence området.

Team SDV Rapport, Datalager och Analys har följande ansvar:
• Gruppen skall jobba ihop med Region Skånes koordinerande systemanalytiker för att bygga upp SDVs Rapport, Datalager och Analys verktyg baserat på Cerners HealtheIntent och Millennium där Tableau och Business Objects används som verktyg
• Gruppen är ansvarig för hela ETL- flödet från datafångst till laddning av data till HealtheIntent HealtheEDW
• Utföra designarbetet tillsammans med arbetsgruppens koordinerande systemanalytiker utifrån arbetsgruppens specifikationer. 
• Gruppen skall ansvara för att informationsmaterial och utbildningsmaterial tas fram för gruppens ansvarsområde tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner.
• Gruppen skall analysera och kategorisera risker och systemtestresultat tillsammans med gruppens koordinerande systemanalytiker och Cerner.

Uppdraget kommer att kräva ett antal olika roller

Önskad roll:

Arbetsuppgifterna omfattar förstudie inom hela ETL- flödet från datafångst till laddning av data samt skapa följande leverabler:
• Ge input till Teamets projektledare för att ta fram en handlingsplan samt beskriva omfattningen av transformationsarbetet från Qlikview till Tableau & SAP BO
• Ge input till Teamets projektledare för att ta fram en handlingsplan och beskrivning på arbetet med att ersätta RSVD (Region Skånes datalager) med ”HP Vertica” i syfte att tillgodose vårdproduktion och vårdekonomis behov
• Tidsestimat för arbetet på hela transformationen
• Utveckla specifika ”Data Models” och ”Data sets” för Tableau / SAP BO 
• Påbörja innehållsarbetet med ett internt Ramverk för Tableau-SAP BO
• Skapa ett internt Ramverk för ”HealtheEDW”
• Utveckla en eller flera (beroende på tid) Tableau rapport som fungerar som en aptitretare på RS data för att visa på funktionalitet i Tableau som mall för kommande utveckling i Tableau

Önskad kompetens:

• Strukturerade och ordningsamma personer som är vana att följa processer med focus på design och användbarhet. 
• Ska har lätt för att kommunicera, ha en pedagogisk förmåga och ett stort intresse för verksamhetsutveckling
• Agila värderingar och arbetssätt
Rollspecifik kompetens Tableau och Business Object utvecklare:
• Goda kunskaper i Tableau och Business Object
• Erfarenhet av användbarhet och användargränssnitt 
• Goda kunskaper i ETL/Data warehouse utveckling
• Goda kunskaper i SQL-utveckling/kodning
• Erfarenhet i informations- och datamodellering
• Erfarenhet av kravställning
Rollspecifik kompetens Enterprise datawarehouse utvecklare:
• Drift och förvaltning av datalager
• SQL programmering
• Kravställare mot Cerner
• Dokumentation för att underlätta förvaltning av datalagrets arkitektur
• Kunskap i Informations- och datamodellering
• Erfarenhet av analytiska ekosystem i molnet (AWS)
Meriterande: Erfarenhet och kunskap inom HP:s analysdatabas Vertica


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2019-09-30
Plats: Lund
Pris: Fastpris (åtagande)
Nivå: n/a

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3474

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor