facebook tracking

Teknisk projektledare - Region Skåne (3485)

Publicerad: 2019-06-24

Uppdragsbeskrivning:

Teknisk projektledare för projekt som ligger för uppstart.

Önskad roll:

Leda arbetet och ansvarar för att projektmålen infrias. Organiserar projektet och överenskommer med resursansvariga om förfogande av personella och övriga resurser. Genomför intressentanalyser, och vidareutvecklar tillsammans med projektmedarbetarna projektets omfattning. Planerar, riskhanterar, och genomför projektet. Håller projektbeställaren informerad om nuläget, och eventuella avvikelser, bl.a. genom rapportering i Region Skånes projektstyrningsverktyg. 
Säkerställer att berörda känner till projektets syfte och mål, och samordnar och fördelar ut de olika arbetsuppgifter som hör till projektet. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi. Inför projektavslut säkerställer projektledaren att mottagande kund av projektets resultat utbildas, och i tillämpliga fall överlämnar resultatet till förvaltarorganisation.

Önskad kompetens:

Vi ser gärna att projektledaren har erfarenhet av Region Skåne sedan tidigare samt erfarenhet av att driva projekt enligt projektmodellen BUM. Leverantören bedömer vilken nödvändig kompetens som behövs för att kunna utföra uppdraget.


Detaljer

Startdatum: 2019-07-01
Slutdatum: 2019-12-31
Omfattning: 100%
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3485

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor