facebook tracking

Integrationskoordinator - Region Skåne (3487 & 3489)

Publicerad: 2019-06-25

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har under 2016-17 genomfört ett upphandlingsprojekt som syftar till att införa ett regiongemensamt facility-management system (CAFM). CAFM ska ersätta ett antal befintliga system för fastighetsadministration, servicebegäran i och runtom Region Skånes fastigheter. Detta program är nu under implementering.

Införandet av CAFM kommer att innebära att många befintliga system och tjänster kommer att ersättas.

Inom den tekniska delen av CAFM-programmet finns därför ett delprojekt, CAFM-IT, där arbete med design och implementation av dessa integrationer och datamigrering bedrivs. Det är en rik flora av system, plattformar, tjänster och teknologier som ingår i ekvationen. Ett stort mått av samverkan och koordinering mellan leverantörer, verksamhet och övriga intressenter krävs för att få alla nödvändiga integrationer på plats.

Parallellt med detta tekniska arbete sker ett omfattande verksamhetsfokuserat arbete som skall definiera hur verksamheterna skall arbeta i CAFM. De arbetsflöden som kommer ut av detta arbete måste stödjas av CAFM-IT. Här i behöver stöttning och uppföljning för koordinering och planering ske.

Önskad roll:

En datamigreringskoordinator med ansvar och uppgift att i enlighet med projektplanen:
• Koordinering och planering arbetet mellan Region Skåne och leverantören.
• Koordinera intressenter och leverantörer i arbetet. 
• Samverka och koordinera med nyckelroller inom CAFM och verksamheten.
• Beställa och följa upp datamigrering

Önskad kompetens:

• Tidigare erfarenhet från att migrera data mellan system.
• Tidigare erfarenhet från Region Skåne.
• God teknisk kompetens avseende teknologier och mönster i stora och komplexa miljöer.
• God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.
• Generellt goda ledaregenskaper. Erfarenhet att effektivt planera och genomföra tekniska workshops.
• Förmåga att självständigt agera utifrån de mandat som uppdraget omfattar.
• Förmåga att framdriva progress.

Helhetssyn och verksamhetsförståelse: Förmåga att koppla ihop behov från verksamhet med nödvändigt IT-stöd och konsekvenser relaterat till detta.


Detaljer

Startdatum: Asap
Slutdatum: 2020-01-31
Omfattning: 100%
Plats: Malmö/Lund
Pris: 696 SEK/H (Taktimpris)
Nivå: Senior

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

ID: 3487 & 3489

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor