facebook tracking

Certifiering LEGO SERIUOS PLAY - Helsingborg Stad (19-006)

Publicerad: 2019-06-27

Uppdragsbeskrivning:

LSP (LEGO SERIUOS PLAY) är ett kraftfullt verktyg för att förstå underliggande behov och ge en samsyn i hur projekt kan designas och genomföras.

Syfte:

  • Projektet syftar till att ge Helsingborg stad en egen och gedigen förmåga att definiera, designa och genomföra LSP (LEGO SERIUOS PLAY) workshops. 

Mål:

-        Att 10-12 anställda inom Helsingborgs Stad ska certifieras i att hålla LSP workshops

-        Att etablera en kunskapskanal till en etablerad utbildare som är medlem av ” The Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method”

-        Att etablera ett kunskaps och erfarenhetsutbyte med en etablerad konsultfirma i regionen som regelbundet faciliterar LSP workshops inom ramen för innovativa projekt

Omfattning:

-        En utbildning som hålls i en av Helsingborgs Stads utvald lokal av en medlem av ” The Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method”

-        20 timmar coaching, kunskaps- och erfarenhetsutbyte inom LSP.

Nuvarande status:

-       Helsingborgs Stad har nyligen certifierat en LSP facilitator och strävar efter att väsentligt öka både erfarenhet och kapacitet.

 

Önskad roll:

 

Uppdrag:

-       Att designa och genomföra projektet 

-       Att inspirera anställda inom Helsingborgs Stad att anta utmaningen det ger att vara del av stadens LSP facilitatorer genom att ta fram underlag till vad LSP är samt vid ett tillfälle ge en presentation/prov på vad LSP är.

-       Att leverera en utbildning med mål att ge deltagarna ett ”Certificate in facilitating and designing workshops with the LEGO SERIOUS PLAY method” och utförd av en medlem av ”The Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method”

-       Möjlighet att långsiktigt bistå med coaching, kunskaps och erfarenhetsutbyte inom LSP

Resurser med erfarenhet och kompetens för:

-       inspirationsworkshop/föreläsning

-       utbildning och certifiering

-       20 timmar coaching, kunskaps- och erfarenhetsutbyte.

Önskad kompetens:

Kompetens:

-       Konsulten måste besitta gedigen erfarenhet av LSP och arbeta aktivt med LSP inom sitt eget arbete och egna projekt.

-       Konsulten måste ha mycket goda relationer till ”The Association of Master Trainers in the LEGO® SERIOUS PLAY® Method”
-       Konsulten ska under överskådlig framtid på ett trovärdigt vis kunna bidra med coaching, kunskaps och erfarenhetsutbyte inom LSP


Detaljer

Startdatum: September 2019
Slutdatum: Oktober 2019
Omfattning: Enligt överenskommelse med kund
Plats: Helsingborg
Pris: Offert
Nivå: 5

Sista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 19-006

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Helsingborg


Helsingborg Vägbeskrivning

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor