facebook tracking

Utveckling verksamhetsnära HR-stöd - Region Skåne (3499)

 

Publicerad:

Uppdragsbeskrivning:

Uppdrag syftar till att ta fram ett beslutsunderlag för att tydliggöra vilka förändringar som kommer att krävas för att kunna arbeta med fokusområdet öka utvecklingstakten i det Verksamhetsnära HR-stödet och utvalda områden för digitalisering. I beslutsunderlaget ska perspektiven styrning, arbetssätt inkl gränsytor mot funktionsansvariga, IT och andra intressenter, roller och kompetenser samt fördelning av arbetstid mellan olika arbetsuppgifter ingå. Beslutsunderlaget beskriver nuläget, ett förslag på framtida scenario och omfattningen av förändringen. 
Nulägesbeskrivningen ska omfatta beskrivning av nuvarande arbetssätt för utvecklingsrelaterade frågor samt en genomgång av skillnader mellan ansvarsfördelning enligt HUKI för HR Fönster jämfört modellen som standard. En tidsuppskattning hur verksamhetsspecialisterna fördelar sin tid mellan olika arbetsuppgifter inom systemförvaltning/utveckling ska genomföras. 
Det framtida scenariot ska omfatta förslag på hur styrning och prioritering av utvecklingsfrågor kan hanteras med utgångspunkt i systemförvaltarmodellen, ett förslag på reviderat arbetssätt hur man arbetar med utvecklingsfrågor både ur ett IT-perspektiv men också hur man kan stödja utvecklingen av processerna. I beslutsunderlaget ingår ett tydliggörande av vad som ingår i definierade rollerna, vad som krävs för att koppla ansvarsfördelning närmre Region Skånes systemförvaltarmodell, samt eventuellt förändrade kompetenskrav för rollerna. Gränsytor mot funktionsansvariga, IT och andra intressenter för att möjliggöra arbetet med system- och processutveckling ska också ingå. Slutligen ska en reviderad tidsfördelning med konsekvenser för arbetssättet på totalen uppskattas. 

Uppdragets leverans är ett beslutsunderunderlag innehållande:

• Nulägesbeskrivning av nuvarande arbetssätt och beslutshantering för systemförvaltning med fokus på utveckling. GAP-analys mellan HR Fönster HUKI och HUKI enligt Region Skånes standardmodell. Fördelning av tid mellan olika arbetsuppgifter
• Beskrivning av framtida scenario med perspektiven styrning, prioritering, arbetssätt, roller och kompetenser, tidsfördelning
• Omfattning av förändringen och konsekvensbeskrivning samt eventuell påverkan på andra roller och arbetssätt. 
• Förslag på nästa steg

Önskad roll:

Konsulten ska vara projektledare och genomförare av uppdraget. Konsulten planerar upplägget i samråd med beställaren och genomför därefter de aktivieter i form av workshops, intervjuer, insamling av data som krävs. Utifrån av beställaren fastställda principer tar konsulten fram det framtida scenariot. Resultatet ska presenteras både till beställare och till tex intressentgrupp med IT.

Önskad kompetens:

Konsulten ska ha kompetens på högsta nivå av projektledning (behöver dock ej vara certifierad). Konsulten ska ha hög kompetens vad det innebär att systemförvalta IT-stöden som ingår i HR-Fönster, tex Personec P, Visma Recruit mfl. Konsulten ska ha minst i 10 års erfararenhet av liknande uppdrag inom HR-området.


Detaljer

Startdatum: 2019-08-12
Slutdatum: 2019-09-30
Omfattning: Fastpris
Plats: Malmö
Pris: Offert

Sista svarsdag: 2019-07-15

ID: 3499

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

Varför jobba med oss?

​SwCG är en del av den nya ekonomin, där vi arbetar för att stötta både köpare och leverantörer av konsulter och tjänster. Genom att erbjuda en handelsplatform och yta där köpare och säljare kan mötas, nätverka, inspireras, utvecklas och göra affärer.

SwCG arbetar för att stötta de bolag på marknaden som tror på fri konkurrens och där bästa lösningar och tjänster lyfts fram till rätt marknadspris. Där alla konkurrerar på lika villkor oavsett storlek och varumärke.

Tack vare att vi delar erfarenheter mellan konsulter, bolag, beställare, och inspiratörer så skapar vi lösningar som håller längre och samarbeten och leveranser som ger resultat.

DÄRFÖR SwCG:

  • Du är konsultinköpare och beställare som behöver en leverantör som levererar och utmanar.

  • Du är konsultköpare som vill ha en partner, någon som brinner för att se till att du får det som du behöver och efterfrågar.

  • Du är inköpare som vill få ordning och reda på dina leverantörer.

  • Du är konsultköpare som vill få reda på vad som sker på marknaden och lära av vad andra gjort och gör, så du kan utveckla din avdelning eller organisation åt rätt håll.

  • Du är IT chef som vill höra de senaste trenderna på marknaden och träffa andra IT chefer för att diskutera framtidens utmaningar.

  • Du är konsult och vill utvecklas vidare och bli en del av ett större sammanhang där kunden är i fokus.

  • Du är konsultbolaget som vill vara med och utveckla marknaden och träffa likasinnade.

  • Du är det nystartade bolaget som har ideer men behöver stöd och hjälp för komma igång och utvecklas.

  • Du är beställare och vill på ett enkelt sätt ta del av vad som sker på marknaden.

Passar något av detta in på er? Skicka en intresseanmälan så kontaktar vi er och berättar mer om hur vi kan stötta just er.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor