facebook tracking

Semantisk terminolog - Region Skåne (3512)

 

Publicerad: 2019-08-09

Uppdragsbeskrivning:

Region Skåne har behov av semantisk terminolog som operativt kan stödja arbetet med Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. Terminolog ingår i arbetsströmmen för hälsoinformatik i SDV. Arbetsströmmen för hälsoinformatik ska bidra till att organisera information i vårt digitala vårdsystem så att den är kommunicerbar, jämförbar, återanvändningsbar och medicinskt säker.

Önskad roll: 

Terminolog har följande ansvar och uppgifter:
Arbeta operativt med olika terminologiska arbetsuppgifter t ex:
• Tillsammans med sakkunniga utföra begreppsanalys och föreslå lämpliga termer.
• Säkerställa att terminologiarbetet följer de språkliga riktlinjer och metoder som gäller i projektet. 
• Arbeta i Region Skånes Fackspråksråd samt i SDVs termforum.
• Säkerställa att terminologiarbetet följer de språkliga riktlinjer och metoder som gäller i projektet. 
• Utföra mappning av begrepp och termer mot Snomed CT, kodverk och klassifikationer, exempelvis ICNP och ICF.
• Arbeta i Region Skånes terminologitjänst.
• Kvalitetssäkra andra terminologers arbete, framför allt vid mappning.
• Ta fram alternativt kvalitetssäkra utbildningsunderlag och utbildningar inom exempelvis terminologi och Snomed CT.
• Facilitera och kvalitetsgranska olika typer av översättningar från engelska till svenska. 
• Självständigt arbeta med att förädla det som framkommer i ovanstående möten avseende förändringar och utveckling av terminologin. 
• Analysera Region Skånes behov av terminologiarbete inom projektets ramar och vid behov ge förslag på aktiviteter. 
• Planera och genomföra specifika aktiviteter kopplat till terminologi och ingå som en aktiv part i projektgruppen avseende projektet som helhet. 
• Rapportera förbättringsförslag och samverka nationellt gällande det nationella fackspråket för vård och omsorg.

Önskad kompetens:

• Språkvetenskaplig bakgrund
• Kunskap inom hälsoinformatik med inriktning på Snomed CT (t ex Snomed CT Foundation Course och Content Development Course), Socialstyrelsens nationella fackspråk för vård och omsorg.
• Erfarenhet av översättning från engelska till svenska.
• Erfarenhet av att använda terminologitjänster och terminologihanteringsverktyg.
• Erfarenhet av terminologiarbete i kliniska modeller, t ex openEHR, CIMI, arketyper/templates och FHIR-profilerl. 
• Vi ser gärna att terminologen har erfarenhet av Region Skåne och sjukvårdssektorn.


Detaljer

Startdatum: Snarast
Slutdatum: 2020-06-30
Omfattning: 100% (Kan diskuteras)
Plats: Lund
Pris: Offert
Nivå: ExpertSista svarsdag: Löpande presentation mot kund

Obs. ansökningar tas endast emot via hemsidan

ID: 3512

Skicka ansökan

Eller vet du någon som skulle passa ännu bättre? Berätta för dem.

Malmö

Gustav Adolfs torg 51
211 39 Malmö Vägbeskrivning info@swcg.se

MÖTESPLATS

Swedish Consulting Group är den proaktiva mötesplatsen för kunder och leverantörer. Vi är inte en traditionell konsultmäklare, inte heller en tungfotad MSP-leverantör.

Swedish Consulting Group plockar det bästa från två världar. Vi balanserar lojaliteten till både kund och underleverantör för att ge kunden en utökad och strategisk service utan att denne måste låsa sig i en krånglig MSP-lösning. För underleverantören är Swedish Consulting Group en attraktiv marknadskanal och inte bara slutkundens grindvakt.
 
Jämför med ett auktionshus. Ett auktionshus kan inte ensidigt vända sig till säljarna och utlova höga slutpriser, då skulle man förlora trovärdighet bland köparna. På samma sätt kan de inte ensidigt vända sig till köparna och utlova låga slutpriser, då skulle man förlora trovärdigheten bland säljarna. Ett auktionshus måste profilera sig som en mötesplats där kvalitetssäkrade varor byter ägare till rätt pris och till ömsesidigt fördelaktiga villkor. Det är precis det vi på Swedish Consulting Group strävar efter.

Swedish Consulting Group är leverantörsneutrala i kommersiell mening, men inte när det kommer till kompetens. Det finns inget egenvärde i det. Istället säkerställer vi att våra kunder får den bästa leverantören för uppdraget och att våra leverantörer får uppdrag som inspirerar och utvecklar.

Teamtailor

Rekryteringsverktyg från Teamtailor